Nato-option i regeringsförklaringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Nato-option i regeringsförklaringen

Interpellation 2021/22:109 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2021/22:109 Nato-option i regeringsförklaringen

av Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I december 2020 gjorde Sveriges riksdag ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige, likt Finland, bör uttala en Nato-option. En tydlig majoritet av riksdagen tryckte därmed på vikten av att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.

I april 2021 följde riksdagen upp denna uppmaning om att införa en Nato-option med ett nytt tillkännagivande. Denna gång var riksdagen tydlig med att regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande i december 2020 om en Nato-option, måste säkerställa brett parlamentariskt stöd för Sveriges säkerhetspolitik.

Trots att det finns en tydlig riksdagsmajoritet för att införa en svensk Nato-option, och två tillkännagivanden, så har regeringen inte gjort något för att tillgodose den vilja som riksdagen har uttalat. 

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, presenterade den 30 november 2021 den nya regeringens regeringsförklaring. Det hade varit ett utmärkt tillfälle att gå riksdagsmajoriteten till mötes och införa en Nato-option i Sveriges säkerhetspolitiska linje.

Dock så återfinns inget kring en svensk Nato-option i regeringsförklaringen. Tvärtom så sägs uttryckligen att ”Sverige ska inte söka medlemskap i Nato”. Detta står i direkt motsats till vad en Nato-option innebär, det vill säga att Sverige håller möjligheten öppen att gå med i Nato.

Det är direkt oansvarigt av regeringen att dels inte lyssna på vad en riksdagsmajoritet anser om Sveriges säkerhetspolitiska linje, dels, och än allvarligare, att frånhända sig möjligheten att söka medlemskap i den försvarsallians som står som själva garanten för Europas säkerhet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Varför har ministern inte agerat för att införa en Nato-option i Sveriges säkerhetspolitiska linje?
  2. Avser ministern att tillmötesgå riksdagen och agera för att en Nato-option införs i den säkerhetspolitiska linjen framgent?