Tisdag den 25 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:58

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:58

Tisdagen den 25 januari 2022

Kl.

13.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om bristande trygghet i skolan

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 27 januari kl. 14.00

 

3

Anmälan om promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet i november 2021

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2021/22:211 av Bengt Eliasson (L)
ISF:s granskning av omvårdnadsbidraget

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2021/22:FPM36 Direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete COM(2021) 762, SWD(2021) 396, SWD(2021) 397, COM(2021) 761

AU

6

2021/22:FPM37 Förordning om europeiska politiska partier och stiftelser COM(2021) 734

KU

7

2021/22:FPM38 Förordning om inrättande av en samarbetsplattform för gemensamma utredningsgrupper COM(2021) 756

JuU

8

2021/22:FPM39 Förordning om digitalt utbyte av information om terroristbrottslighet COM(2021) 757

JuU

9

2021/22:FPM40 Förordning om digitalisering av gränsöverskridande rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning samt direktiv med följdändringar COM(2021) 759, COM(2021) 760

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

10

2021/22:82 Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017–2020

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:74 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

 

11

2021/22:4366 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

med anledning av prop. 2021/22:76 Ändrade regler om säkerställda obligationer

 

12

2021/22:4354 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:KU4 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

5 res. (M, SD, C, V, KD)

14

Bet. 2021/22:KU7 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

 

15

Bet. 2021/22:KU9 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

1 res. (SD)

16

Bet. 2021/22:KU33 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

17 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:UbU10 Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

18

2021/22:109 av Hans Wallmark (M)
Nato-option i regeringsförklaringen

 

19

2021/22:180 av Håkan Svenneling (V)
Kriget i Etiopien

 

20

2021/22:181 av Håkan Svenneling (V)
Turkiets bristande rättsstat och kränkningar av mänskliga rättigheter

 

21

2021/22:186 av Pål Jonson (M)
EU:s strategiska kompass

 

22

2021/22:221 av Håkan Svenneling (V)
Fördraget om icke-spridning av kärnvapen

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

23

2021/22:259 av Mikael Larsson (C)
Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.