Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2014/15:64 Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser

av Åsa Coenraads (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sverige är ett land som har lyckats kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med över 20 procent samtidigt som bnp vuxit med cirka 60 procent.

Miljöpartiets och regeringens motstånd till flyget är uppenbart. Miljöministern klargjorde i riksdagen att regeringen kommer att tillsätta en förhandlingsperson med uppgift att bygga bostäder på citynära flygplatser. Under valrörelsen har Miljöpartiet och Socialdemokraterna varit otydliga om framtiden för Bromma flygplats. Lokala stockholmspolitiker ger ett besked medan regeringen och Stefan Löfven ger ett annat. Dessa oklarheter kring våra regionala flygplatser är illavarslande, och vi behöver veta hur regeringen förhåller sig i frågan.

Sverige är till ytan Europas tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och norra landsänden. Flyget gör det möjligt för hela Sverige att leva och växa. Genom en väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet kan företag och verksamheter etablera sig utanför storstäderna. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på våra nära och kära. Flygplatserna kan ha en avgörande funktion i kriser och katastrofer, något vi inte fick uppleva i mitt hemlän Västmanland under sommarens omfattande brand. De militära flygfälten är dessutom viktiga för Sveriges försvarsförmåga.

Regeringens motstånd mot stadsnära flygplatser är mycket olyckligt ur både säkerhets- och konkurrenssynpunkt och skadar förutsättningarna att få hela landet att leva. Enligt Naturvårdsverket står inrikesflyget dessutom för mindre än en procent av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Vilken miljöeffekt beräknar ministern och regeringen att en stängning av citynära flygplatser skulle leda till, på kort och lång sikt?

Hur många färre ton koldioxid skulle, enligt ministerns bedömning, släppas ut när människor och varor fick ta till vägtransporter i stället för inrikesflyg?

Hur många arbetstillfällen kommer, enligt ministerns bedömning, en nedläggning av de regionala flygplatserna att påverka?