Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2019

Interpellation: Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister

Interpellation 2018/19:214 av Henrik Vinge (SD)

Interpellation 2018/19:214 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister

av Henrik Vinge (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Islamiska staten har stått för några av de mest fruktansvärda grymheter som förekommit i vår tid. Man har mördat spädbarn, bränt människor levande och sålt unga flickor från mördade familjer som sexslavar.

Medieuppgifter gör gällande att drygt 150 av de svenska medborgare som stridit för terrorsekten har valt att återvända till Sverige. Sverigedemokraternas uppfattning är att det vore moraliskt förkastligt och farligt att låta dessa människor gå fria. Deras återvändande orsakar stor oro bland medborgarna. Enligt en kartläggning av Sveriges Television har en tredjedel redan dömts för brott. 

Sverigedemokraterna har tidigare krävt att också de som reste till IS innan den nya lagstiftningen om samröre med terrororganisationer trädde i kraft ska kunna dömas för detta. Regeringen har inte hörsammat dessa krav. Man har inte heller velat öppna möjligheten att frånta dessa människor deras medborgarskap så att de i varje fall kan utvisas från Sverige. 

Nyligen meddelade Staffanstorps kommun att man tänker förvägra IS-återvändare försörjningsstöd. Motiveringen är att man inte vill att de bosätter sig i kommunen.

I brist på åtgärder från regeringens sida har detta blivit ett verktyg för lokalpolitiker som vill agera för att minska risken för att IS-terrorister bosätter sig i deras kommuner och skadar kommuninvånarna. 

Lagstiftningen ger inte kommunerna någon möjlighet att fullfölja ett sådant ställningstagande. För det fall IS-terroristen väljer att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten kommer utfallet sannolikt att bli att dennes rätt till försörjningsstöd fastställs. 

Jag vill med anledning av detta fråga socialminister Lena Hallengren följande:

 

1. Kan ministern och regeringen tänka sig att föreslå förändringar i reglerna för försörjningsstöd så att kommuner ges lagstöd för att neka bidrag till IS-terrorister?

2. Kan ministern i det fall regeringen inte är beredd att föreslå ändringar motivera varför återvändande IS-terrorister ska uppbära försörjningsstöd?