Det civila samhället, inklusive trossamfund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 10 mars 2021

Betänkande: Det civila samhället, inklusive trossamfund

Betänkande 2020/21:KrU5

Nej till motioner om civilsamhället inklusive trossamfund (KrU5)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag om det civila samhället inklusive trossamfund i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om effekter av coronaviruset, stöd till lokala insatser och en upplysningskampanj om demokratiska och mänskliga rättigheter. Riksdagen hänvisade till pågående arbete och redan genomförda åtgärder inom området.