Prövning av förslaget om statsminister

Övrigt kammaren 14 november 2018

Sveriges Riksdag