Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Debatt om förslag 8 juni 2017

Sveriges Riksdag