Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:KrU8 12 maj 2022 Idrott och friluftsliv
Debatt om förslag 2021/22:KrU9 28 april 2022 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2021/22:KrU6 28 april 2022 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2021/22:KrU7 20 april 2022 Kultur för alla
Debatt om förslag 2021/22:KrU5 20 april 2022 Folkbildning och spelfrågor
Debatt om förslag 2021/22:KrU3 16 mars 2022 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Debatt om förslag 2021/22:KrU4 2 mars 2022 Konstarterna och kulturskaparnas villkor
Debatt om förslag 2021/22:KrU2 2 mars 2022 Det civila samhället
Debatt om förslag 2021/22:KrU1 2 december 2021 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2020/21:KrU8 17 juni 2021 Ungdomspolitik
Debatt om förslag 2020/21:KrU7 17 juni 2021 Barns och ungas läsning
Debatt om förslag 2020/21:KrU9 20 maj 2021 Politik för konstnärers villkor