Sök

Avdelning
Hoppa till filter

100 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Schori, Pierre (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  stöd till nazismens offer

  Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

  Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till
  Inlämnad
  1999-06-04
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  minröjning

  Skriftlig fråga 1998/99:648 av Näslund, Ingrid (kd)

  Fråga 1998/99:648 av Ingrid Näslund kd till statsrådet Pierre Schori om minröjning den 21 maj Under 1998 avsatte Sida 133 miljoner kronor till att stödja olika minröjningsprojekt runtom i världen. Sida stöder sådan verksamhet i Angola, Moçambique, Afghanistan, Irak, Kambodja, Laos, Bosnien, Honduras och Nicaragua.
  Inlämnad
  1999-05-21
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  Sveriges insatser för demokrati och utveckling i Guatemala

  Skriftlig fråga 1998/99:646 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

  Fråga 1998/99:646 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om Sveriges insatser för demokrati och utveckling i Guatemala den 21 maj När fredsavtalet undertecknades 1996 i Guatemala var förhoppningarna stora. En viktig del i avtalet utgjorde överenskommelse om konstitutionella reformer och
  Inlämnad
  1999-05-21
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  UNHCR och mutor

  Skriftlig fråga 1998/99:637 av Hoffmann, Ulla (v)

  Fråga 1998/99:637 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om UNHCR och mutor den 19 maj Företrädare för både Statens invandrarverk och FN:s flyktingkommissariat har bekräftat att lokalt anställd personal hos UNHCR i Makedonien tar mutor för att sätta upp flyktingar på de namnlistor som lämnas till Invandrarverket
  Inlämnad
  1999-05-19
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  Kosovoflyktingar

  Skriftlig fråga 1998/99:606 av Hoffmann, Ulla (v)

  Fråga 1998/99:606 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovoflyktingar den 5 maj Makedonien befinner sig i en situation där påfrestningarna på landet till följd av massflykten från Kosovo blir allt svårare för var dag. Det är inte bara en fråga om svårigheter att ordna ett mottagande som uppfyller åtminstone
  Inlämnad
  1999-05-05
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  utgiftstakets effekter för biståndet

  Skriftlig fråga 1998/99:588 av Schlaug, Birger (mp)

  Fråga 1998/99:588 av Birger Schlaug mp till statsrådet Pierre Schori om utgiftstakets effekter för biståndet den 28 april Orkanen Mitch i Centralamerika förde för ett halvår sedan med sig att 26 000 människor dog eller försvann. Effekterna blev långsiktiga: miljoner människor fick sina hus förstörda, broar sveptes
  Inlämnad
  1999-04-28
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  flyktingar från Kosovo

  Skriftlig fråga 1998/99:574 av Ek, Lena (c)

  Fråga 1998/99:574 av Lena Ek c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om flyktingar från Kosovo den 23 april Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar vid mottagandet av flyktingar från Kosovo. Med största sannolikhet är behovet av sjukvård, inte minst psykiatrisk sådan, stort hos de flyktingar som kommer. Jag vill därför
  Inlämnad
  1999-04-23
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  minskning av biståndsverksamheten 1999

  Skriftlig fråga 1998/99:558 av Andersson, Marianne (c)

  Fråga 1998/99:558 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om minskning av biståndsverksamheten 1999 den 21 april Enligt uppgifter innebär begränsningsbeloppen för de olika utgiftsområdena att Sida under 1999 tvingas minska sin planerade verksamhet med ca l,4 miljarder. Dessutom även en kraftig minskning
  Inlämnad
  1999-04-21
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget

  Skriftlig fråga 1998/99:547 av Westerholm, Barbro (fp)

  Fråga 1998/99:547 av Barbro Westerholm fp till statsrådet Pierre Schori om kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget den 20 april Bland de kosovoalbaner som är på flykt finns de som vill stanna kvar i närområdet och de som vill komma till sina släktingar i andra länder, t.ex. Sverige. Och i Sverige finns kosovoalbaner
  Inlämnad
  1999-04-20
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  utlänningslagen

  Skriftlig fråga 1998/99:525 av Hoffmann, Ulla (v)

  Fråga 1998/99:525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen den 8 april Mohammad Shakeri tog sitt liv när han 1996 skulle utvisas från Sverige efter nio år i landet. Den storm av vrede och upprördhet denna tragedi väckte i hela Sverige gjorde en ändring av utlänningslagen vad gäller återkallande
  Inlämnad
  1999-04-08
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  flyktingsituationen i Kosovo

  Skriftlig fråga 1998/99:521 av Tolgfors, Sten (m)

  Fråga 1998/99:521 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om flyktingsituationen i Kosovo den 7 april På Blacefältet nära gränsen mellan Jugoslavien och Makedonien trängs tiotusentals och åter tiotusentals flyktingar i väntan på skydd och humanitär hjälp. Många har väntat i dagar under fruktansvärda förhållanden.
  Inlämnad
  1999-04-07
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  uppehållstillstånd för adopterade

  Skriftlig fråga 1998/99:499 av Tolgfors, Sten (m)

  Fråga 1998/99:499 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för adopterade den 25 mars För exakt ett år sedan, den 25 mars 1998, gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Bakgrunden var att en adopterad flicka, som levt med en svensk
  Inlämnad
  1999-03-25
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  Kosovo

  Skriftlig fråga 1998/99:497 av Hoffmann, Ulla (v)

  Fråga 1998/99:497 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo den 25 mars Vi kan varje dag på TV:s nyhetssändningar se skakande bilder från brinnande byar och människor på flykt i Kosovo. Men en kosovoalban eller serb som försöker fly till Sverige eller något annat EU-land hindras effektivt från detta
  Inlämnad
  1999-03-25
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor vid skilsmässa

  Skriftlig fråga 1998/99:473 av Ruwaida, Yvonne (mp)

  Fråga 1998/99:473 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor vid skilsmässa den 19 mars I dag misshandlas, förnedras och våldtas hundratals utländska kvinnor av sina män. För att de skall få stanna i Sverige måste plågan, dvs äktenskapet, pågå i mer än två år, annars
  Inlämnad
  1999-03-19
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  asylärenden och kvinnomisshandel

  Skriftlig fråga 1998/99:472 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  Fråga 1998/99:472 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Pierre Schori om asylärenden och kvinnomisshandel den 19 mars I dag misshandlas, förnedras och våldtas hundratals utländska kvinnor av sina män. För att de skall få stanna i Sverige måste plågan, dvs. äktenskapet, pågå i mer än två år, annars åker de ut.
  Inlämnad
  1999-03-19
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  återuppbyggnadsarbetet i Centralamerika

  Skriftlig fråga 1998/99:469 av Zetterberg, Eva (v)

  Fråga 1998/99:469 av Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om återuppbyggnadsarbetet i Centralamerika den 19 mars Orkanen Mitch har förorsakat en naturkatastrof med nästan oöverstigliga konsekvenser på det mänskliga, sociala och ekonomiska planet för hela Centralamerika. Det är därför en självklarhet att hela
  Inlämnad
  1999-03-19
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer

  Skriftlig fråga 1998/99:458 av Hägg, Carina (s)

  Fråga 1998/99:458 av Carina Hägg s till försvarsministern om kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer den 17 mars Sverige har hårt engagerat sig för ett totalförbud av trampminor. Minor väljer inte sina offer utan fortsätter att döda och lemlästa årtionden efter det att krigen har avslutats. Militärer
  Inlämnad
  1999-03-17
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  mänskliga rättigheter i Colombia

  Skriftlig fråga 1998/99:427 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

  Fråga 1998/99:427 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om mänskliga rättigheter i Colombia den 5 mars Situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Colombia är mycket alarmerande. Under en vecka i februari besökte en europeisk parlamentarikerdelagation, inbjuden av Caritas och den colombianska
  Inlämnad
  1999-03-05
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  biståndet till Eritrea och Etiopien

  Skriftlig fråga 1998/99:404 av Persson, Bertil (m)

  Fråga 1998/99:404 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Eritrea och Etiopien den 25 februari Nästan en miljon kronor om dagen utgår i bistånd till de båda krigförande länderna. Slagfältet längs den 100 mil långa gränsen har krävt nära tiotusen soldaters liv på mindre än två veckor. Fortsatt
  Inlämnad
  1999-02-25
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Dokument & lagar

  personer med främlingspass

  Skriftlig fråga 1998/99:345 av Valeria, Rossana (v)

  Fråga 1998/99:345 av Rossana Valeria v till statsrådet Pierre Schori om personer med främlingspass den 10 februari Frågan om att personer med främlingspass inte beviljats visum till Frankrike har tidigare varit på statsrådets bord. Jag vill härmed aktualisera frågan genom att ta upp ett färskt fall. En familj från
  Inlämnad
  1999-02-10
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)