Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Forskning och etikprövning

Interpellation 2021/22:417 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2021/22:417 Forskning och etikprövning av Boriana Åberg M till Utbildningsminister Anna Ekström S Den 14 mars 2022 publicerade DN en debattartikel skriven av fyra professorer vid Lunds respektive Umeå universitet. I artikeln uttryckte professorerna sin oro över den växande byråkrati som kväver den fria

Inlämnad: 2022-03-23 Svarsdatum: 2022-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2021/22:417 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Forskning och etikprövning

Behovet av ett centrum för hälsokriser

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1288 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/01310 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1288 av Pia Steensland KD Behovet av ett centrum för hälsokriser Pia Steensland har frågat mig om regeringen eller jag ser Karolinska institutets Centrum för Hälsokriser som en nationell angelägenhet, och på vilket sätt kommer

Svarsdatum: 2022-03-23 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1288 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 67 kB)

Tillsättning av ordförande för Överklagandenämnden för etikprövning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1236 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/01231 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1236 av Boriana Åberg M Tillsättning av ordförande för Överklagandenämnden för etikprövning Boriana Åberg har frågat mig när regeringen avser att utse en ny ordförande för Överklagandenämnden för etikprövning. Boriana Åberg

Svarsdatum: 2022-03-16 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1236 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.