Josefin Brink (V)

Josefin Brink (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Titel Journalist/Informationssekreterare
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2013-11-14 – 2014-09-29
  • Ordinarie 2013-05-01 – 2013-11-13
  • Ledig 2013-02-13 – 2013-04-30
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2013-02-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Suppleant 2006-10-02 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Flyktingmottagande

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V284 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 115 kB) Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 269 kB)

Bostadsbidrag

Motion 2013/14:Sf267 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf267 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Bostadsbidrag V212 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om bostadsbidragen. 2 Bostadsbidragets betydelse Bostadsbidraget ska vara ett bostadspolitiskt


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf267 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 72 kB) Motion 2013/14:Sf267 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 193 kB)

Ensamstående föräldrar

Motion 2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Ensamstående föräldrar V211 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att höja underhållsstödet med 400 kronor per månad för barn 013 år samt värdesäkra det genom att knyta det till prisbasbeloppet. Riksdagen beslutar att höja underhållsstödet


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 70 kB) Motion 2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 185 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.