Börje Nilsson (-)

Börje Nilsson (S)

Född år 1930
Avliden den 12 april 2022

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ordförande 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard

Motion 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard E 22 är den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. Den är förbindelselänken för stora delar av sydöstra Sverige till de två storstadsområdena Malmö och Stockholm. Från Kalmar till Malmö


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad

Motion 1997/98:So327 av Börje Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So327 av Börje Nilsson s Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad Genom ett effektivt omhändertagande av de svårt sjuka och skadade minskar vi lidande samtidigt som samhället sparar pengar genom mindre behov av dyr specialistvård, färre vårddygn på intensivvårdsavdelning och snabbare


Utskottsberedning: -1997/98:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Musik i Skåne

Motion 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. s Musik i Skåne Musik är en av de kulturformer som engagerar de flesta människor. Runt om oss hör vi dagligen musik från radio, CD m.m. Musik är en del av våra liv. Sverige har under ett antal år växt fram till en ledande musiknation och för det kan vi tacka


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.