Odd Engström (S)

Odd Engström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1993-02-09

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-10-05 – 1993-02-09
  • Ledig 1991-09-30 – 1991-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1992-11-06 – 1993-02-09
  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-11-05
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1993-01-21 – 1993-02-09

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Bergslagspendeln

Motion 1992/93:T532 av Iréne Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T532 av Iréne Vestlund m.fl. s Bergslagspendeln Bergslagspendeln, dvs. järnvägsförbindelsen mellan Ludvika och Västerås, är i dag under utbyggnad. Transportsystemens uppbyggnad och funktion är av vital betydelse för Västerbergslagens framtid. Det är av stor betydelse att tillfredsställande


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Den s.k. Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T332 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T332 av Leo Persson m.fl. s Den s.k. Bergslagsdiagonalen Stora delar av Svealands inland har en näringsstruktur som består av företag inom s.k. mogna branscher BruksortsmiljöTypiskt är att forskning och investeringstakt är låg medan däremot uppköp, samgående och nedläggningar av produktionsenheter


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Hemtjänst på sjukhem

Motion 1992/93:So479 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:So479 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Hemtjänst på sjukhem Enligt 2 och 3 socialtjänstlagen är det den kommun där en person vistas som har att svara för att han/hon erhåller den hjälp han/hon enligt 6 samma lag kan vara berättigad till. Detta är en sund och riktig regel till stöd för den


Utskottsberedning: -1992/93:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.