Lars Moquist (NYD)

Lars Moquist (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-14 – 1994-10-03
  • Ledig 1992-11-13 – 1992-12-13
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1992-11-12
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1992-10-20 – 1994-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Motion 1993/94:U10 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U10 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. I propositionens avsnitt 3 Utrikesdepartementet föreslår regeringen att riksdagen beviljar ytterligare medel 1 000 000 kr till F 1-anslaget


Utskottsberedning: -1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott

Motion 1993/94:Sf37 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf37 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott Allmänna utgångspunkter I propositionen föreslås att det för utvisning skall vara tillräckligt att brottet kan leda till fängelse. Detta är något som Ny demokrati ständigt framfört på olika sätt i


Utskottsberedning: --1993/94:SfU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Motion 1993/94:Ju22 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju22 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brotsoffrens ställning I propositionen föreslås vissa åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning och även vissa åtgärder för att förbättra skyddet


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.