Ian Wachtmeister (NYD)

Ian Wachtmeister (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-06-10

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-06-10
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1993-04-23 – 1994-06-10
  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-04-22
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-06-10
  • Valberedningen

  • Ledamot 1991-09-30 – 1994-02-24
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-06-10
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1993-04-23 – 1993-10-12
  • Ledamot 1993-01-21 – 1993-04-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer


Utskottsberedning: -1993/94:BoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.

Motion 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Sammanfattning I propositionen framläggs förslag till statliga lånegarantier om totalt 11,5 miljarder kronor för fortsättningen av förberedelsearbetet med och


Utskottsberedning: ----1993/94:TU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att


Utskottsberedning: ---------1993/94:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.