Ulrik Lindgren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
leg.sjuksköterska
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Självrisk för brottsoffer

  Skriftlig fråga 2005/06:2140 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 15 september Fråga 2005/06:2140 av Ulrik Lindgren kd till justitieminister Thomas Bodström s Självrisk för brottsoffer Den som grips och döms för ett brott är skyldig att ersätta offret för de skador som brottet orsakar. Men ibland är gärningsmannen okänd eller kan inte betala offret. Då finns två möjligheter
  Inlämnad
  2006-09-15
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Nationella antagningar för gymnasieutbildningar i musik

  Skriftlig fråga 2005/06:1880 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 27 juni Fråga 2005/06:1880 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ibrahim Baylan s Nationella antagningar för gymnasieutbildningar i musik I snart 40 år har Landstinget Dalarna bedrivit utbildning i musik vid Musikkonservatoriet i Falun. Skolan har i dag ett riksrekryterande specialutformat gymnasieprogram i musik,
  Inlämnad
  2006-06-27
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stöd till det självmordspreventiva arbetet

  Skriftlig fråga 2005/06:1844 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 16 juni Fråga 2005/06:1844 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Stöd till det självmordspreventiva arbetet Många människor mår dåligt i dag. Under 2003 valde hela 1 376 personer över 15 år att ta sitt liv. Av dessa var 975 män och 401 kvinnor. Självmord är i dag den högsta enskilda dödsorsaken
  Inlämnad
  2006-06-16
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C

  Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C

  Interpellation 2005/06:459 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:459 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ylva Johansson s Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C För 20 år sedan utsattes de blödarsjuka för Sveriges kanske värsta läkemedelskatastrof. Deras läkemedel var smittade med hiv och hepatit C. 104 personer fick
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

  Vård av gravida missbrukare

  Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård
  Inlämnad
  2006-05-19
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Bättre samordning mellan myndigheter

  Skriftlig fråga 2005/06:1763 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 5 juni Fråga 2005/06:1763 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Hans Karlsson s Bättre samordning mellan myndigheter Flera människor uppger att de ofta kommer i kläm mellan olika myndigheter. Ett aktuellt exempel finns i Dalarna. En person blev skadad på arbetet och fick ryggproblem och sjukskrevs. Strax därefter
  Inlämnad
  2006-06-05
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Smugglingen av anabola steroider

  Skriftlig fråga 2005/06:1744 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 2 juni Fråga 2005/06:1744 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Smugglingen av anabola steroider Riskerna med användandet av anabola steroider har återigen visat sig på ett fruktansvärt sätt. Missbruk av anabola steroider kan ge upphov till depressioner, ångest och sömnstörningar. Förhöjd aggressivitet,
  Inlämnad
  2006-06-02
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Den svenska bärplockarnäringen

  Skriftlig fråga 2005/06:1743 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 2 juni Fråga 2005/06:1743 av Ulrik Lindgren kd till näringsminister Thomas Östros s Den svenska bärplockarnäringen Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Verksamheten bidrar direkt och indirekt till tusentals människors försörjning, ofta i glesbygd.
  Inlämnad
  2006-06-02
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Betänkande 2005/06:SoU24

  Regeringen har berättat för riksdagen hur arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen av riksdagens beslut genomfördes (se 1999/2000:SoU14 och 2003/2004:SoU2 ). Regeringen menar att arbetet har gått framåt när det gäller att öka tillgängligheten i samhället men att det återstår arbete innan tillgänglighetsmålen nås. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  38
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  36, 330 minuter
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänst
(förnyad behandling)

  Socialtjänst (förnyad behandling)

  Betänkande 2005/06:SoU31

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer. Regeringen ska lägga fram ett lagförslag redan hösten 2006. Socialnämnden i kommunen bör enligt socialtjänstlagen verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör, enligt lagen, särskilt
  Behandlade dokument
  122
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  47 
  Anföranden och repliker
  8, 34 minuter
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Möjligheter för barn med funktionshinder till kultur- och fritidsaktiviteter

  Skriftlig fråga 2005/06:1583 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 11 maj Fråga 2005/06:1583 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor s Möjligheter för barn med funktionshinder till kultur- och fritidsaktiviteter För några veckor sedan presenterade Barnombudsmannen en ny rapport som visade att många kommuner inte gör tillräckligt för att barn och unga med funktionshinder
  Inlämnad
  2006-05-11
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • Stöd till rörelsehindrade asylsökande

  Skriftlig fråga 2005/06:1582 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 11 maj Fråga 2005/06:1582 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Barbro Holmberg s Stöd till rörelsehindrade asylsökande Rörelsehindrade asylsökande har inte samma rättigheter som rörelsehindrade svenskar. De har inte tillgång till personlig assistent och de får mindre uppbackning för att klara vardagliga sysslor.
  Inlämnad
  2006-05-11
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Ersättning till fastighetsägare på grund av polisens avspärrningar

  Skriftlig fråga 2005/06:1496 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 27 april Fråga 2005/06:1496 av Ulrik Lindgren kd till justitieminister Thomas Bodström s Ersättning till fastighetsägare på grund av polisens avspärrningar Då ett brott begåtts brukar polisen spärra av brottsplatsen för att göra en brottsteknisk undersökning. I många fall kan en sådan undersökning ta lång tid
  Inlämnad
  2006-04-27
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Försäljning av alkoholgodis

  Skriftlig fråga 2005/06:1410 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 11 april Fråga 2005/06:1410 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Försäljning av alkoholgodis Endast Systembolaget får sälja alkoholdrycker starkare än 3,5 volymprocent alkohol. Detaljhandeln får sälja alkohol med maximalt 3,5 volymprocent alkohol. 18-årsgräns för inköp gäller och ålderskontroll
  Inlämnad
  2006-04-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Sveriges förhållande till Nazi-Tyskland

  Skriftlig fråga 2005/06:1407 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 11 april Fråga 2005/06:1407 av Ulrik Lindgren kd till justitieminister Thomas Bodström s Sveriges förhållande till Nazi-Tyskland Forskningsprogrammet Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen kan efter fem års forskning visa upp en rad för Sverige genanta fakta. Att tyska desertörer
  Inlämnad
  2006-04-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Kristdemokratisk handikappolitik 3 5 Makt över tillvaron 4 5.1 Tillgänglighet 4 5.2 Utbildning 4 5.3 Arbete och meningsfull sysselsättning 6 6 Förändra handikappersättningen 6 7 Rehabilitering och habilitering 7 8 Ökad
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

  Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

  Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag

Filter