Thage G Peterson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Statssekreterare, statsråd, talman och senare åter statsråd
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-10-09 – 1998-10-05
Ordinarie
1994-10-09 – 1995-10-08
Ledig
1994-10-06 – 1994-10-08
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-05
Ledig
1988-10-03 – 1991-09-29
Ledig
1985-09-30 – 1988-10-02
Ledig
1982-10-07 – 1985-09-29
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-06
Ledig
1976-10-02 – 1976-10-07

Konstitutionsutskottet

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1988-10-17 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02
Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02
Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Statsrådsberedningen

Statsråd
1997-02-01 – 1998-10-06

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
1994-10-06 – 1997-01-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Statsråd 1975-76. Industrimin. 1982-88. Justitiemin. 1988. Talman 1988-91. Suppleant i Kulturutskottet 71 och Skatteutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Näringsutskottet 79/80-81/82 och Konstitutionsutskottet 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 76/77-81/82, Riksbanksfullmäktige 76/77-79/80 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 79/80-97/98, ordförande 88/89-90/91, Riksbanksfullmäktige 80/81-81/82, Talmanskonferensen 88/89-93/94, ordförande 88/89-90/91, Riksdagens förvaltningsstyrelse 88/89-90/91, ordförande 88/89-90/91, och Utrikesnämnden 88/89-90/91. Talman 88/89-90/91. Ordförande i riksdagsutredningen 91. - Ledamot av s-gruppens styrelse 76/77-81/82, ledamot av arbetsutskottet 76/77-78/79.

Bostadsort

Nacka

Utbildning

Jordbruksarbetare 47-51. Grimslövs folkhögskola 51-52. Viskadalens folkhögskola 52-53. Socionomexamen i Lund 57. Kommunalkamrer i Ärla 58-59. Anställd i Folkets husföreningarnas riksorganisation 59-64. 2:e förbundsordförande och förbundssekreterare i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 64-67. Verkställande direktör i Folkets hus-föreningarnas riksorganisation 67-71. Statssekreterare i statsrådsberedningen 71-75. Konsultativt statsråd 1.11.1975-8.10.1976. Statsråd och chef för industridepartementet 8.10.1982-30.9.1988, justitiedepartementet 8.6-30.9.1988, försvarsdepartementet 7.10.1994-21.1.1997 och statsråd i statsrådsberedningen 21.1.1997-6.10.1998.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Förenade AB Arebolagen 67-71, Sveriges Biografägareförbund 67-71, Folkets hus-rörelsens affärsbolag 68-71, Apoteksbolaget AB 70-72, A-Pressen 73-75, Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag, ordförande 88-91. och Sparbankernas bank, ordförande 90-91. Ledamot av Resos förvaltningsråd 65-71. - Ledamot av styrelsen för Nacka arbetarekommun, vice ordförande 59-64, ordförande 67-71, SSU, 2:e vice ordförande och seketerare 64-67, ledamot av verkställande utskottet 61-67, Nacka krets av SAP, ordförande 67-70, Stockholms läns distrikt av SAP, ordförande 74-89. Ledamot av SAP:s partistyrelse 86-90, ledamot av verkställande utskottet 86-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av radionämnden 64-71, företagsdemokratirådet, ordförande 82-83, regionalpolitiska rådet, ordförande 82-88, industriella och tekniska rådet, ordförande 82-88, småföretagsdelegationen, ordförande 82-88, näringspolitiska rådet, ordförande 83-88, forskningsberedningen, ledamot av arbetsutskottet 83-88, branschrådet för läkemedelsindustrin, ordfamot 84-88, miljövårdsberedningen 87-88 och offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden, vice ordförande 92-94. Ledamot av styrelsen för Svenska Filminstitutet 67-71 och Svenska Riksteatern, vice ordförande 67-74. - Ledamot av filmcensurutredningen 64-69, filmutredningen 68-71, och ungdomsbostadsutredningen 68-70, ordförande 68-70. Utredningsman angående statens ekonomiska stöd till allmänna samlingslokaler 71. Led av socialdepartementets sjukvårdsdelegation 71-75, jämställdhetsdelegationen 73-74, ordförande 73-74, samt fri- och rättighetskommittén 92-94. Expert i 1962 års polisutbildningskommitté 62-65, sakkunniga angående statens ekonomiska stöd till allmänna samlingslokaler 68-71 och energirådet 74-76.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Nacka stads/kommunfullmäktige 67-73. Ledamot av skolstyrelsen 64-69.

Litteratur

Resan mot Mars (memoarer, 1999).

Föräldrar

Småbrukaren och kyrkovaktmästaren Gustaf Edvin Peterson och Hanna Martina Jonasson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning

  Motion 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslås att regeringen som ledningsform i första hand bör välja enrådighetsverk för centrala förvaltningsmyndigheter. Myndighetschefen skall ensam ha ansvaret för verksamheten
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU42
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati

  Motion 1993/94:K58 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K58 av Thage G Peterson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Förändringarna inom den kommunala sektorn och behovet av utvärdering Den kommunala och regionala verksamheten har under efterkrigstiden expanderat kraftigt i de flesta västeuropeiska länder. Så också i
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:KU40
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K43 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K43 av Thage G Peterson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Proposition 1993/94:160 föreslår att en ny myndighetsorganisation på radio och TV-området inrättas. Två nya myndigheter, Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

  Motion 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. s Högskolan för lärarutbildning i Stockholm Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan länge engagerat sig för att Högskolan för lärarutbildning i Stockholm HLS skall få nya, ändamålsenliga lokaler och att den skall lokaliseras till Södertälje kommun. Kommunen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. (s, c, v, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. s, fp, c, kds, v En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län Under de senaste två decennierna har det nordiska musiklivet utvecklats och expanderat på ett mycket glädjande sätt. Det finns flera orsaker till den småskaliga och regionaliserade tillväxten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till parlamenten i Öst- och Centraleuropa

  Motion 1993/94:U804 av Thage G Peterson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U804 av Thage G Peterson s Stöd till parlamenten i Öst- och Centraleuropa Många nya demokratiska stater har uppstått i Europa under de senaste åren. Det är naturligtvis en mycket glädjande utveckling. Men den innebär samtidigt en sådan omvälvning i staternas inre liv att det självfallet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bibliotekslag

  Motion 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. s Bibliotekslag Det behövs i vårt land en lag som gör kommunerna skyldiga att ge allmänheten tillgång till bra bibliotek och avgiftsfria boklån. Enligt de rapporter som förelåg i höstas ska ett 70-tal bibliotek läggas ner och ytterligare ett 80-tal är
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bildkonstnärsfonden

  Motion 1993/94:Kr209 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr209 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson s Bildkonstnärsfonden I årets budgetproposition föreslår regeringen att förordningen för Bildkonstnärsfonden och lagstiftningen ändras så att organisationerna KRO Konstnärernas RiksorganisationKIF Föreningen Svenska Konsthantverkare och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till folkhögskolestuderande

  Motion 1993/94:Sf503 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf503 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson s Stödet till folkhögskolestuderande Folkhögskolan är den skolform som bäst visat sig svara mot de vuxenstuderandes behov. Folkhögskolan vänder sig i första hand till de grupper som inte fått möjlighet att utbilda sig genom det traditionella
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att minska antalet vräkningar

  Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Investeringar i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Bostadsmarknaden i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen i Stockholms län Arbetslösheten drabbar för närvarande hela landet, många människor och flertalet branscher. Det är länge sedan arbetslösheten i någon del av landet var under 6 Den uppgång som nu visar sig inom industrin genom en ökad exportefterfrågan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fiskefrågor i Östersjön

  Motion 1993/94:Jo415 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo415 av Hans Göran Franck m.fl. s Fiskefrågor i Östersjön Fisknäringen befinner sig i en mycket bekymmersam situation. Beståndet av torsk i Östersjön är mycket svagt som en följd av bl.a. brist på saltvatteninflöde från Västerhavet under en lång period, hårt fisketryck och störningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Presstödet

  Motion 1993/94:K806 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K806 av Thage G Peterson m.fl. s Presstödet I budgetpropositionen föreslås att anslaget Driftsstöd till dagspressen skall minskas med tre procent genom en en nedskrivning av bidragssatser och maximibelopp. Motsvarande nedskrivning föreslås också av stödbeloppen för lågfrekventa dagstidningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:KU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder inom taxinäringen

  Motion 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. s Åtgärder inom taxinäringen Avregleringen av taxi som trädde i kraft den 1 juli 1990 har medfört långt svårare konsekvenser än vad som kunde förutses. Vissa förbättringar, främst tillgången till taxibilar och priskonkurrens, har åstadkommits. Men avregleringen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter