Rune Backlund (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Centerpartiet
Titel
lanthandlare
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1995-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-09-29
Suppleant
1991-10-17 – 1994-10-01
Ledamot
1991-09-29 – 1991-10-16
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

Justitieutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 82/83-84/85 och 91/92-93/94, Kulturutskottet 82/83-84/85, Justitieutskottet 85/86-87/88 samt Lagutskottet 88/89-90/91 och 94/95. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 85/86-90/91 och 94/95.

Bostadsort

Visingsö

Utbildning

Realexamen 68. Gymnasieexamen 71. Ombudsman i Södra Vätterbygdens krets av Centerns ungdomsförbund (CUF) 71-74 och Jönköpings läns centerpartidistrikt 74-82. Lanthandlare 84-. Rektor för Braheskolan 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 75-91, vice ordförande 84-91, Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län 75-82 och Stockholms folkhögskola 93-. Ordförande i Visingsörådet 88-91. - Ledamot av styrelsen för Södra Vätterbygdens CUF-krets, ordförande 70-71, Jönköpings läns CUF-distrikt 70-73, Jönköpings läns centerpartidistrikt 74- och Visingsöcentern, ordförande 92-. Ledamot av Centerpartiets invandrarpolitiska kommitté, vice ordförande 83-86, ordförande 87-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens invandrarverk 88-, Arbetslivsfonden 92-95, vice ordförande 92-95, Skattemyndigheten i Jönköpingslän 95-98. Ledamot av Utlänningsnämnden 92-94. - Ledamot av invandrarpolitiska kommittén 82-84 och 95, studiemedelskommittén 85-87, kommittén för översyn av de så kallade terroristbestämmelserna i utlänningslagstiftningen 88-89, kommittén för översyn av instansordningen i utlänningsärenden 89-90, merkostnadskommittén 90-92 och kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings-, flyktingpolitiken 93-, kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96. Särskild utredare angående verkställighet av beslut om avvisning och utvisning 94-95. Ledamot av studiestödskommittén 94-. Ledamot av referensgrupp till utredningen angående arbetsskadeförsäkringen 92. Expert utredningen av strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Skärgården 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Jönköpings kommunfullmäktige 77-82. - Ledamot av styrelsen för Visingsö folkhögskola/Braheskolan, vice ordförande 76-79, och Stigby yrkesskola 82-84.

Föräldrar

Lantbrukaren David Gunnar Mattias Backlund och Thea Elin Kristina Svensson

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

  Motion 1994/95:So33 av Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So33 av Rune Backlund c med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Regeringen har som utgångspunkt för sitt förslag till samtyckesregler vid organdonation att de flesta människor är villiga att hjälpa en medmänniska som har behov av organ. Den som inte kan

  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:134 Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador

  Motion 1994/95:L21 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:L21 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:134 Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador I proposition 1994/95:134 föreslås en höjning av anläggningsinnehavarnas ansvarsbelopp för atomskador. Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Atomansvarighetslagen

  Inlämnad
  1995-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Obligatorisk anbudsupphandling

  Motion 1994/95:Fi504 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi504 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kds Obligatorisk anbudsupphandling Sverige är på många sätt ett rikt land. Vi har stora naturtillgångar, framgångsrika företag och utbildad arbetskraft allt det som krävs för ekonomisk framgång. Det räcker emellertid inte med goda tillgångar, det

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagens uppgiftslämnande

  Motion 1994/95:Fi416 av Rune Backlund m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi416 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Företagens uppgiftslämnande Det moderna informationssamhället ställer stora krav på företagen att inhämta och förmedla information. Inte minst gäller detta företagens skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter. Uppgiftslämnandet är betungande

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolan som förmedlare av företagaranda

  Motion 1994/95:Ub902 av Michael Stjernström m.fl. (kds, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub902 av Michael Stjernström m.fl. kds, m, c, fp Skolan som förmedlare av företagaranda Bakgrund Målet för skolans undervisning i arbetslivsfrågor är att ge elever tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU3 1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1994/95:A434 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:A434 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Regionalpolitiken Internationaliseringen av de svenska storföretagen under de senaste 20 åren har lett till att Sverige inte har gynnats lika påtagligt som tidigare av deras expansion. Sysselsättningen i de utlandsplacerade verksamheterna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring för företagare

  Motion 1994/95:A255 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:A255 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Arbetslöshetsförsäkring för företagare Företagare har med nu gällande regler svårt att få ersättning vid arbetslöshet. En företagare anses arbetslös och därmed berättigad till ersättning när hans personliga verksamhet i rörelsen upphört annat

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stärkt grundlagsskydd för äganderätten

  Motion 1994/95:K213 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:K213 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, m, c, kds Stärkt grundlagsskydd för äganderätten Äganderätt och förfoganderätt hör samman. Genom lagar och förordningar kan förfoganderätten inskränkas så starkt att äganderätten i verklig mening går förlorad. Varje inskränkning och utvidgning av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reformering av arbetsrätten

  Motion 1994/95:A705 av Michael Stjernström m.fl. (kds, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A705 av Michael Stjernström m.fl. kds, m, c, fp Reformering av arbetsrätten Sverige befinner sig sedan några år tillbaka i en svår ekonomisk kris. De offentliga utgifterna har stigit medan den samlade produktionen, BNP, har sjunkit. Staten har därför tvingats låna allt större belopp.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet av Vättern

  Motion 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. c Skyddet av Vättern Vättern, i storleksordning Sveriges näst största insjö, har mycket stor betydelse för vattenförsörjningen i norra Götaland. Den stora vattenytan är uppdelad på fyra län, Jönköpings, Skaraborgs, Östergötlands och Örebro. Ett antal kommuner

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kostnader vid umgängesrätt

  Motion 1994/95:L402 av Ingbritt Irhammar och Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:L402 av Ingbritt Irhammar och Rune Backlund c Kostnader vid umgängesrätt Allt fler barn lever endast tillsammans med den ena av sina föräldrar. Det är av olika skäl viktigt att varje barn har kontakt med båda sina föräldrar, även den som barnet ej stadigvarande bor hos. Umgänget med denna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Äganderättsförbehåll

  Motion 1994/95:L311 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L311 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp Äganderättsförbehåll Under de senaste åren har i snitt cirka 20 000 företag per år gått i konkurs. Leverantörsförlusterna har uppgått till cirka 20 miljarder kronor per år. Det senaste året har utvecklingen vänt något men antalet konkurser uppgår

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förmånsrättslagen

  Motion 1994/95:L310 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:L310 av Agne Hansson m.fl. c Förmånsrättslagen Under senare år när antalet konkurser varit stort har detta lett till följdverkningar som varit förödande för många mindre och medelstora företag. Från näringslivets sida har det efterlysts en bättre lagstiftning på detta område för att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rekonstruktion och sanering av företag

  Motion 1994/95:L309 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L309 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, m, c,Rekonstruktion och sanering av företag Under 1980-talet gick i genomsnitt 5 000 företag i konkurs varje år. Motsvarande för 1992 var 21 219 företag. En stor del av förklaringen till detta kan härledas till den lågkonjunktur och finanskris som

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En öppen folkkyrka

  Motion 1994/95:K613 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:K613 av Agne Hansson m.fl. c En öppen folkkyrka Svenska kyrkan har under århundraden varit en del av det svenska samhället. Svenska kyrkans roll vid uppbyggnaden av skola och system för social trygghet kan inte överskattas. Det borgerliga samhället har efterhand övertagit ansvaret för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:KU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Samhällstjänst för brott med främlings- och invandrarfientliga motiv

  Motion 1994/95:Ju208 av Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju208 av Rune Backlund c Samhällstjänst för brott med främlings- och invandrarfientliga motiv Vi har i vår lagstiftning efterhand utvidgat de områden som straffbelagts när det gäller handlingar och yttringar som direkt eller indirekt är rasistiska eller diskriminerande mot invandrare.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1994/95:A236 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:A236 av Sten Svensson m.fl. m, c, fp, kds Arbetsmarknadspolitiken Även om det nu finns en hel del ljuspunkter på arbetsmarknaden, inte minst genom exportindustrins kraftiga expansion, så pekar alla bedömningar på riskerna för att arbetslösheten under lång tid kommer att ligga kvar på

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf266 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf266 av Rune Backund m.fl. c De sociala trygghetssystemen I denna motion presenterar centern förslag till vissa förändringar i de sociala trygghetssystemen och ändrade förutsättningar för kostnadsutvecklingen av dessa. Våra förslag innebär att den grundläggande ekonomiska tryggheten

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Rehabilitering

  Motion 1994/95:Sf265 av Rune Backlund m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf265 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Rehabilitering Genom bestämmelserna om rehabilitering, som infördes samtidigt som reglerna om sjuklön, har ett ansvar för de anställdas rehabilitering lagts på arbetsgivaren. Denne är skyldig att utreda behovet av rehabilitering, om den anställde

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter