Rune Backlund (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lanthandlare
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1995-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-09-29
Suppleant
1991-10-17 – 1994-10-01
Ledamot
1991-09-29 – 1991-10-16
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

Justitieutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 82/83-84/85 och 91/92-93/94, Kulturutskottet 82/83-84/85, Justitieutskottet 85/86-87/88 samt Lagutskottet 88/89-90/91 och 94/95. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 85/86-90/91 och 94/95.

Bostadsort

Visingsö

Utbildning

Realexamen 68. Gymnasieexamen 71. Ombudsman i Södra Vätterbygdens krets av Centerns ungdomsförbund (CUF) 71-74 och Jönköpings läns centerpartidistrikt 74-82. Lanthandlare 84-. Rektor för Braheskolan 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 75-91, vice ordförande 84-91, Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län 75-82 och Stockholms folkhögskola 93-. Ordförande i Visingsörådet 88-91. - Ledamot av styrelsen för Södra Vätterbygdens CUF-krets, ordförande 70-71, Jönköpings läns CUF-distrikt 70-73, Jönköpings läns centerpartidistrikt 74- och Visingsöcentern, ordförande 92-. Ledamot av Centerpartiets invandrarpolitiska kommitté, vice ordförande 83-86, ordförande 87-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens invandrarverk 88-, Arbetslivsfonden 92-95, vice ordförande 92-95, Skattemyndigheten i Jönköpingslän 95-98. Ledamot av Utlänningsnämnden 92-94. - Ledamot av invandrarpolitiska kommittén 82-84 och 95, studiemedelskommittén 85-87, kommittén för översyn av de så kallade terroristbestämmelserna i utlänningslagstiftningen 88-89, kommittén för översyn av instansordningen i utlänningsärenden 89-90, merkostnadskommittén 90-92 och kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings-, flyktingpolitiken 93-, kommittén för översyn av studiestödssystemet 95-96. Särskild utredare angående verkställighet av beslut om avvisning och utvisning 94-95. Ledamot av studiestödskommittén 94-. Ledamot av referensgrupp till utredningen angående arbetsskadeförsäkringen 92. Expert utredningen av strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Skärgården 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Jönköpings kommunfullmäktige 77-82. - Ledamot av styrelsen för Visingsö folkhögskola/Braheskolan, vice ordförande 76-79, och Stigby yrkesskola 82-84.

Föräldrar

Lantbrukaren David Gunnar Mattias Backlund och Thea Elin Kristina Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.
  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

  Motion 1994/95:So33 av Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So33 av Rune Backlund c med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Regeringen har som utgångspunkt för sitt förslag till samtyckesregler vid organdonation att de flesta människor är villiga att hjälpa en medmänniska som har behov av organ. Den som inte kan
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:134 Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador

  Motion 1994/95:L21 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:L21 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:134 Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador I proposition 1994/95:134 föreslås en höjning av anläggningsinnehavarnas ansvarsbelopp för atomskador. Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Atomansvarighetslagen
  Inlämnad
  1995-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Obligatorisk anbudsupphandling

  Motion 1994/95:Fi504 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi504 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kds Obligatorisk anbudsupphandling Sverige är på många sätt ett rikt land. Vi har stora naturtillgångar, framgångsrika företag och utbildad arbetskraft allt det som krävs för ekonomisk framgång. Det räcker emellertid inte med goda tillgångar, det
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagens uppgiftslämnande

  Motion 1994/95:Fi416 av Rune Backlund m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi416 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Företagens uppgiftslämnande Det moderna informationssamhället ställer stora krav på företagen att inhämta och förmedla information. Inte minst gäller detta företagens skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter. Uppgiftslämnandet är betungande
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolan som förmedlare av företagaranda

  Motion 1994/95:Ub902 av Michael Stjernström m.fl. (kds, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub902 av Michael Stjernström m.fl. kds, m, c, fp Skolan som förmedlare av företagaranda Bakgrund Målet för skolans undervisning i arbetslivsfrågor är att ge elever tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU3 1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1994/95:A434 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:A434 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Regionalpolitiken Internationaliseringen av de svenska storföretagen under de senaste 20 åren har lett till att Sverige inte har gynnats lika påtagligt som tidigare av deras expansion. Sysselsättningen i de utlandsplacerade verksamheterna
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring för företagare

  Motion 1994/95:A255 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:A255 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Arbetslöshetsförsäkring för företagare Företagare har med nu gällande regler svårt att få ersättning vid arbetslöshet. En företagare anses arbetslös och därmed berättigad till ersättning när hans personliga verksamhet i rörelsen upphört annat
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf266 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf266 av Rune Backund m.fl. c De sociala trygghetssystemen I denna motion presenterar centern förslag till vissa förändringar i de sociala trygghetssystemen och ändrade förutsättningar för kostnadsutvecklingen av dessa. Våra förslag innebär att den grundläggande ekonomiska tryggheten
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Rehabilitering

  Motion 1994/95:Sf265 av Rune Backlund m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf265 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Rehabilitering Genom bestämmelserna om rehabilitering, som infördes samtidigt som reglerna om sjuklön, har ett ansvar för de anställdas rehabilitering lagts på arbetsgivaren. Denne är skyldig att utreda behovet av rehabilitering, om den anställde
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialförsäkringsreformen

  Motion 1994/95:Sf230 av Sten Svensson m.fl. (m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf230 av Sten Svensson m.fl. m, c, kds Socialförsäkringen En stor del av den offentliga välfärden består av socialförsäkringar. En bärande tanke bakom dessa är att de skall ersätta inkomstförluster som drabbar enskilda under perioder då dessa skulle ha varit yrkesverksamma. Så får den
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjuklönereglerna

  Motion 1994/95:Sf225 av Michael Stjernström m.fl. (kds, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf225 av Michael Stjernström m.fl. kds, m, c, fp Sjuklönereglerna Sjuklönereformen arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön de 14 första dagarna av ett sjukfall har haft flera goda effekter. Tydligt är bland annat att reformen har bidragit till att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatserna.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inrättande av ett fristående institut för värdering av svensk och utländsk utbildning/examina

  Motion 1994/95:Ub620 av Rune Backlund och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub620 av Rune Backlund och Ingbritt Irhammar c Inrättande av ett fristående institut för värdering av svensk och utländsk utbildning/examina Många flyktingar och invandrare som kommit till Sverige under senare tid har haft med sig en utbildning från hemlandet i bagaget. Det har varit allt
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reformering av arbetsrätten

  Motion 1994/95:A705 av Michael Stjernström m.fl. (kds, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A705 av Michael Stjernström m.fl. kds, m, c, fp Reformering av arbetsrätten Sverige befinner sig sedan några år tillbaka i en svår ekonomisk kris. De offentliga utgifterna har stigit medan den samlade produktionen, BNP, har sjunkit. Staten har därför tvingats låna allt större belopp.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet av Vättern

  Motion 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. c Skyddet av Vättern Vättern, i storleksordning Sveriges näst största insjö, har mycket stor betydelse för vattenförsörjningen i norra Götaland. Den stora vattenytan är uppdelad på fyra län, Jönköpings, Skaraborgs, Östergötlands och Örebro. Ett antal kommuner
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Insatser på handikappområdet

  Motion 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. c Insatser på handikappområdet Hög tid att gå vidare med handikappreformen Handikapputredningen påvisade med sina kartläggningar, vid ingången till 90-talet, att det återstod en hel del klyftor i välfärden, trots den på många sätt positiva utvecklingen under
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:AU12 1994/95:KrU26 1994/95:SfU12 1994/95:SoU15 1994/95:SoU25 1994/95:UbU10 1994/95:UbU9 1995/96:BoU1 1995/96:KU29 1995/96:KU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Forskning om det sociala välfärdssystemet

  Motion 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. c Forskning om det sociala välfärdssystemet Alla människors lika värde är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri- och rättigheter. För att kunna tillfredsställa kraven på
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:BoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SoU15 1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Vissa äldreomsorgsfrågor

  Motion 1994/95:So285 av Roland Larsson och Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So285 av Roland Larsson och Rune Backlund c Vissa äldreomsorgsfrågor Det gemensamma och solidariska ansvaret för att ge våra äldre god omsorg och vård är en självklarhet. Den omsorg och vård ett land ger sina äldre är ett mått på dess välfärd. I all huvudsak har Sverige en äldreomsorg
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl c Alkoholpolitiken I ett samhälle byggt på personligt ansvarstagande, delaktighet och solidaritet mellan människor har drogmissbruk och utslagning svårt att få fäste. Problem som följer av överkonsumtion av alkohol är i viss utsträckning en följd av ett misslyckat
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:SoU15 1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Dröjsmålsränta i skattemål

  Motion 1994/95:Sk808 av Rune Backlund m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk808 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Dröjsmålsränta i skattemål Skattelagstiftningen tenderar att bli alltmer komplicerad. Tyvärr är detta i stor utsträckning även en internationell utveckling. Med ett högt skattetryck, så som det svenska, ökar även kraven på reglernas precision och
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter