Rolf L Nilson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
personalkonsulent
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1988-12-16 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Konstitutionsutskottet 88/89-90/91, Lagutskottet 88/89, Socialutskottet 88/89 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Näringsutskottet 89/90-90/91. - Ledamot av v-gruppens förtroenderåd 92/93-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Studentexamen 64. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 69. Psykologexamen 75. Universitetsamanuens. Assistent. Universitetslektor 67-85. Personalkonsulent 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lunds avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK)/Vänsterpartiet 71-72 och Skånes distrikt av VPK/Vänsterpartiet, ordförande 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om forskningsetik 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds kommunfullmäktige 74-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85. Ledamot av skolstyrelsen 86-88. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 94-. Ledamot av valberedningen 94-.

Föräldrar

Typografen Bertil Nilson och Ulla Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skriv. 1993/94:247 Investera i hälsa - Prioritera för hälsa

  Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Dokument

  Inlämnad
  1994-06-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU32
 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till riktlinjer för reformeringen av det allmänna pensionssystemet. Vänsterpartiet vill ha ett generellt och obligatoriskt pensionssystem.

  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap

  Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar

  Inlämnad
  1994-05-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:KU50
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.

  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering

  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet

  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

  Motion 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 I regeringens proposition föreslås att staten skall ikläda sig ekonomiskt ansvar för högst 5 645 miljoner kronor för ett olympiskt vinterspel i Östersund/

  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd

  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Arlandabanan behövs som en viktig del i det moderna järnvägsnätet. Ett högeffektivt järnvägsnät med snabb- och högfartståg har förutsättningar att konkurrera

  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor

  Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att

  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

  Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom vatten-energi-transport- och telekommunikationsområdena. Vänsterpartiet menar att det

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

  Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller

  Motion 1993/94:Jo70 av Jan Jennehag m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo70 Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Bullret fortsätter Regeringens proposition är mycket väsen för ingenting. Regeringens proposition om buller ställer in sig i raden av miljöpropositioner som är tämligen meningslösa. Av de effektiva förslag

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

  Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T61 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T61 av Karl-Erik Perssson m.fl. v med anledning skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Rätt tänkt men fel resultat Riksdagen har begärt en långsiktig plan för investeringar i trafikens infrastruktur, inklusive investeringar i data- och telekommunikationer och miljökonsekvensanalyser

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

  Motion 1993/94:T55 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T55 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Miljöanpassade kommunikationer.måste vi sträva efter. Speciellt i storstäderna där befolkningsunderlag och bebyggelsestruktur lämpar sig väl för

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman

  Motion 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman Vänsterpartiet tillstyrker regeringens proposition om inrättandet av Handikappombudsman. Förslaget om att inrätta en Handikappombudsman är en uppföljning från den parlamentariska handikapputredningen.

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter