Mats Einarsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
grafisk formgivare
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
2007-09-26 – 2008-02-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2007-09-27 – 2008-02-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Civilutskottet

Suppleant
2007-09-27 – 2008-02-15

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2007-10-16 – 2007-11-30
Suppleant
2003-02-18 – 2003-11-20
Suppleant
2002-04-18 – 2002-06-04
Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Suppleant
2005-09-14 – 2006-10-02

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-31
Ledamot
2002-02-01 – 2002-12-31
Suppleant
1998-12-02 – 2002-02-01

Besvärsnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

  Förbifart Stockholm

  Interpellation 2007/08:247 av Svensson Smith, Karin (mp)

  den 29 november Interpellation 2007/08:247 Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket har föreslagit att det ska byggas en så kallad nord-sydlig vägförbindelse väster om Stockholm. Den sexfiliga motorleden går under namnet Förbifart Stockholm och Vägverket avser att
  Inlämnad
  2007-11-29
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretess för uppgifter på tsunamibanden

  Sekretess för uppgifter på tsunamibanden

  Betänkande 2007/08:KU5

  Sekretessen för de så kallade tsunamibanden ska i fortsättningen kunna prövas. Från den 31 december 2007 kan uppgifter på banden lämnas ut om det står klart att det inte innebär fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas. Dessutom gäller inte sekretessen i förhållande till riksdagen. De nya reglerna
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 44 minuter
  Beredning
  2007-11-27
  Justering
  2007-12-06
  Debatt
  2007-12-13
  Beslut
  2007-12-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillstånd för digital marksänd tv

  Tillstånd för digital marksänd tv

  Betänkande 2007/08:KU4

  Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 59 minuter
  Beredning
  2007-10-23
  Justering
  2007-11-22
  Debatt
  2007-11-28
  Beslut
  2007-11-28
 • med anledning av prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

  Motion 2007/08:U3 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2007/08:U3 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
  Inlämnad
  2007-11-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2007/08:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa skattefrågor rörande statsråden

  Vissa skattefrågor rörande statsråden

  Betänkande 2005/06:SkU38

  De ekonomiska villkoren för statsråden i regeringen ändras på liknande sätt som för riksdagens ledamöter enligt ett annat förslag (se 2005/06:KU33). Skattereglerna ändras så att uppdraget som statsråd ska berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna om tillfälligt arbete. Förmån av resa med statsrådsbil ska inte tas upp till beskattning. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2006.
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 26 minuter
  Beredning
  2006-05-18
  Justering
  2006-06-02
  Debatt
  2006-06-15
  Beslut
  2006-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

  Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

  Betänkande 2005/06:KU36

  Anställda och uppdragstagare i kommunala företag får ett starkare och tydligare meddelarskydd från den 1 juli 2006. Det innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, får meddelarfrihet i förhållande
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 44 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretessfrågor

  Sekretessfrågor

  Betänkande 2005/06:KU35

  Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter. De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är
  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 22 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid

  Riksdagen i en ny tid

  Betänkande 2005/06:KU21

  Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten.
  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  60, 189 minuter
  Beredning
  2006-03-21
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Betänkande 2005/06:JuU30

  Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om att tillåta så kallade hemliga tvångsmedel för att hindra vissa grova brott ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 103 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hemlig rumsavlyssning

  Hemlig rumsavlyssning

  Betänkande 2005/06:JuU26

  Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om buggning ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas på nytt. Enligt regeringsformen får en begäran om att ett lagförslag
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 147 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Översyn av personuppgiftslagen

  Översyn av personuppgiftslagen

  Betänkande 2005/06:KU37

  Personuppgiftslagen (PUL) ändras så att behandling av personuppgifter som inte innefattar några större integritetsrisker underlättas. Det betyder att den som skriver personuppgifter i till exempel löpande text i ordbehandlingsdokument, i e-post eller på Internet, inte ska behöva tillämpa PUL:s alla hanteringsregler.
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 38 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-02
  Debatt
  2006-05-11
  Beslut
  2006-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett ökat samiskt inflytande

  Ett ökat samiskt inflytande

  Betänkande 2005/06:KU32

  Sametinget blir den 1 juli 2006 central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Ett antal myndighetsuppgifter förs över från länsstyrelserna och Statens jordbruksverk till Sametinget. Syftet är att öka samernas självbestämmande i frågor som huvudsakligen handlar om rennäringen och andra samiska intressen.
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 119 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-02
  Debatt
  2006-05-11
  Beslut
  2006-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2005/06:KU19

  Riksdagen sade nej till motioner bland annat från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om de nationella minoriteterna. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen, de nationella minoriteternas inflytande, ILO-konvention 169, förvaltningsområdena,
  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  15, 57 minuter
  Beredning
  2006-03-30
  Justering
  2006-05-02
  Debatt
  2006-05-11
  Beslut
  2006-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

  Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

  Betänkande 2005/06:KU27

  Ansvarsprövningen i kommunfullmäktige blir starkare genom att fullmäktige blir skyldig att motivera sitt ställningstagande till revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet, det vill säga om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. De förtroendevalda revisorernas oberoende blir tydligare genom att
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 33 minuter
  Beredning
  2006-03-28
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-05-03
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju55 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter, rättigheter som i sin
  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju50 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri-
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004

  Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004

  Betänkande 2005/06:KU8

  Konstitutionsutskottet (KU) har granskat regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen. Katastrofen ställde på ett allvarligt sätt den svenska statsorganisationens handlingsförmåga på prov. Granskningen handlar i första hand om att kontrollera

  Anföranden och repliker
  11, 101 minuter
  Beredning
  2005-09-08
  Justering
  2006-03-30
  Debatt
  2006-04-07
  Beslut
  2006-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

  Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

  Betänkande 2005/06:KU28

  Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.
  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 46 minuter
  Beredning
  2006-02-21
  Justering
  2006-03-16
  Debatt
  2006-04-06
  Beslut
  2006-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU-frågor

  EU-frågor

  Betänkande 2005/06:KU23

  Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet,
  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 121 minuter
  Beredning
  2006-03-07
  Justering
  2006-03-21
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-05
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:147. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en reglering av övriga kampsporter skall utformas. Motivering I propositionen vill regeringen införa en lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher som innehåller moment av slag mot
  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter