Margareta Winberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2003-10-30
Ledig
1994-10-07 – 2002-09-30
Ordinarie
1981-10-05 – 1994-10-06

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande
1992-11-10 – 1994-10-01
Ledamot
1992-11-06 – 1992-11-09
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1992-11-04

Socialutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Statsrådsberedningen

Statsråd
2002-10-21 – 2003-10-31

EFTA-delegationen

Suppleant
1986-10-06 – 1989-06-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1981- Suppl SfU 81/82, JoU 81/82--82/83, SoU 82/83--87/88 och KU 88/89--90/91. Led JoU 82/83--90/91 och 92/93--93/94, ordf 92/93--93/94, samt TU 91/92. Led av TK 92/93--93/94. Suppl i EFTA-delegationen 86/87--88/89. Suppl i styrelsen för RBJ 88/89--91/92.

Bostadsort

Nälden

Utbildning

Realexamen 63. Flickskola 63-65. Folkskollärarexamen 69. Folkskollärare 69-79. Ämneslärarkompetens 78. Politisk sekreterare i Jämtlands läns landsting 79-81. Statsråd och chef för Jordbruksdepartementet 7.10.1994-22.3.1996, statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet 22.3.1996-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb, ordf 75--78, och Jämtlands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt 79--80. Led av förbundsstyrelsen för Sv:es socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 81--, ordf 90--, och dess VU, studieorganisatör i SSKF 84--90. -- Led av styrelsen för Krokoms arbetarekommun 76--78.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för högskolan i Östersund 80-94, vice ordförande 83-87, ordförande 87-88, statens vägverk 82-92 och institutet för vatten-och friluftsforskning 87-91. Ledamot av lantbruksnämnden i Jämtlands län 86-94 och rennäringsdelegationen 86-94, ordförande 88-92, bränslenämnden 88-92 och växtförädlingsnämnden 88-89. - Ledamot av försäkringsverksamhetskommittén 81-82, utredningen on rennäringens ekonomiska förhållanden 82-83, delegationen för arbetsfrågor 85-86, utredningen om samordnad länsförvaltning 88-89, livsmedelspolitiska arbetsgruppen 89-90, nationalkommittén rörande 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-92, partnerskapskommittén 91-93, nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet 96, ordförande 96, kommissionen för att underlätta rekryteringen av personal till vård- och omsorgssektorn 98-99, Ledamot jämställdhetsrådet, ordförande,

Kommunala uppdrag

Led av Alsens skolstyrelse 71--73 och Krokoms skolstyrelse 74--76. Led av vuxenutbildningsrådet 74--77. -- Led av Jämtlands läns landstings FU 76--81. Led av personaldelegationen, ordf 80--81.

Föräldrar

Sliparen Gunnar Gilbert Gustafsson och hemsamariten Greta Harriet Håkansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter