Lennart Sacrédeus (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Gymnasielärare/journalist
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
2022-05-05 – 2022-06-23

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Extra suppleant
2022-06-03 – 2022-06-23
Extra suppleant
2022-05-10 – 2022-06-01

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

  Motion 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i avsnitt 4 i propositionen om en drivmedelskompensation.
  Inlämnad
  2022-06-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU48
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , 3 bifall,
 • Ombyggnaden av E16 mellan Borlänge och Djurås

  Skriftlig fråga 2021/22:1613 av Lennart Sacrédeus (KD)

  Fråga 2021/22:1613 Ombyggnaden av E16 mellan Borlänge och Djurås av Lennart Sacrédeus KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I Dalarna reagerar många på att enligt Trafikverkets förslag till nationell trafikplan ska de återstående etapperna 2 och 3 av E16/riksväg 70 pausas i tio år till tidigast 2033 på den vältrafikerade
  Inlämnad
  2022-05-19
  Svarsdatum
  2022-06-01
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2021/22:SfU17

  Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för

  Behandlade dokument
  112
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  78 
  Anföranden och repliker
  17, 77 minuter
  Justering
  2022-04-21
  Bordläggning
  2022-05-11
  Debatt
  2022-05-12
  Beslut
  2022-05-12
 • Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning

  Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och
  Inlämnad
  2010-09-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning

  Skriftlig fråga 2009/10:1020 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 9 september Fråga 2009/10:1020 Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Åsa Torstensson c Utifrån en rimlig tidsplanering ska tågresenärer på Dalabanan kunna nå fram på ett miljömässigt bra sätt i tid till sina flyganslutningar. Grundläggande är att Trafikverket
  Inlämnad
  2010-09-09
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Utländska bärplockares arbetssituation

  Skriftlig fråga 2009/10:989 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 13 augusti Fråga 2009/10:989 Utländska bärplockares arbetssituation av Lennart Sacrédeus kd till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m I år har scener utspelats som knappast tillhör normalbilden av den svenska arbetsmarknaden, präglad av kollektivavtal, ordning och reda: I Storuman gav sig
  Inlämnad
  2010-08-13
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Föreningsfriheten i den svenska skolan

  Skriftlig fråga 2009/10:983 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 11 augusti Fråga 2009/10:983 Föreningsfriheten i den svenska skolan av Lennart Sacrédeus kd till utbildningsminister Jan Björklund fp Föreningsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och av yttersta vikt för demokratin. Att medborgare har frihet att bilda och tillhöra organisationer för att kunna utbyta
  Inlämnad
  2010-08-11
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige

  Skriftlig fråga 2009/10:971 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 4 augusti Fråga 2009/10:971 Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige av Lennart Sacrédeus kd till näringsminister Maud Olofsson c Besöksnäringen/turismen är en av världens snabbast växande näringar. För svensk del har turismen de senaste åren utvecklats till en av de viktigaste källorna för ekonomisk
  Inlämnad
  2010-08-04
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Elföretagens preliminärdebitering av elkunder

  Skriftlig fråga 2009/10:965 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 27 juli Fråga 2009/10:965 Elföretagens preliminärdebitering av elkunder av Lennart Sacrédeus kd till näringsminister Maud Olofsson c Sedan den 1 juli 2009 är elnätsföretagen enligt lag skyldiga att en gång i månaden läsa av alla elmätare hos landets hushållskunder. Syftet med den nya lagen var inte minst att
  Inlämnad
  2010-07-27
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet

  Skriftlig fråga 2009/10:962 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 20 juli Fråga 2009/10:962 Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet av Lennart Sacrédeus kd till utrikesminister Carl Bildt m Den 20 juli 1974 invaderade Turkiet Cypern i strid mot internationella folkrättsliga överenskommelser och principer. Sedan dess är 36 procent av nuvarande EU-landet Cyperns
  Inlämnad
  2010-07-20
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige

  Skriftlig fråga 2009/10:960 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 15 juli Fråga 2009/10:960 Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige av Lennart Sacrédeus kd till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Att Sverige får god publicitet gynnar vårt land genom att stärka Sverigebilden, öka intresset för landet, ge växande turism och nya arbetstillfällen. Enligt medieanalysföretaget
  Inlämnad
  2010-07-15
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Förföljelse av kristna minoriteter i Iran

  Skriftlig fråga 2009/10:935 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 23 juni Fråga 2009/10:935 Förföljelse av kristna minoriteter i Iran av Lennart Sacrédeus kd till utrikesminister Carl Bildt m Så sent som förra veckan krävde Europarådet att Sverige skulle agera mot tvångsutvisningarna av personer ifrån Mellanöstern, som är förföljda för bland annat sin kristna tro. Hoten mot
  Inlämnad
  2010-06-23
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Skid-VM i Falun

  Skriftlig fråga 2009/10:861 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 1 juni Fråga 2009/10:861 Skid-VM i Falun av Lennart Sacrédeus kd till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I regeringsförklaringen från 2006 betonas att Sverige aktivt verkar för att få fler stora internationella idrottsevenemang. I en departementspromemoria från 2009 skriver Kulturdepartementet att genomförandet
  Inlämnad
  2010-06-01
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Införande av trängselskatt i Göteborg

  Införande av trängselskatt i Göteborg

  Betänkande 2009/10:SkU39

  Riksdagen sa ja till att trängselskatt införs i de centrala delarna av Göteborg från den 1 januari 2013. Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg. Skatten ska också bidra till att finansiera investeringar i kollektivtrafik, järnväg och vägar, bland annat Västlänken, och en ny älvförbindelse.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  9, 43 minuter
  Justering
  2010-05-06
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • Sopavgiftssystem för fritidshus och lagstiftningens intentioner

  Skriftlig fråga 2009/10:820 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 20 maj Fråga 2009/10:820 Sopavgiftssystem för fritidshus och lagstiftningens intentioner av Lennart Sacrédeus kd till miljöminister Andreas Carlgren c Av medborgarna förväntas att vi fraktar sopor till förpackningsindustrins återvinningsstationer för källsortering av papper, plåt, glas, plast och tidningspapper.
  Inlämnad
  2010-05-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationell skattekontroll

  Internationell skattekontroll

  Betänkande 2009/10:SkU35

  Skatteverkets informationsutbyte med andra länder har granskats av Riksrevisionen. Det handlar om kontroller av skatt på inkomster och förmögenheter. Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen. Slutsatsen är att det i dag finns betydande brister i Skatteverkets hantering. Frågorna
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2010-04-20
  Debatt
  2010-04-28
  Beslut
  2010-04-28
 • Preskription av utdömda straff

  Skriftlig fråga 2009/10:725 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 15 april Fråga 2009/10:725 Preskription av utdömda straff av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Det har blivit allt vanligare att dömda personer undgår sitt fängelsestraff genom att hålla sig undan tills preskriptionstiden går ut. Statistik från Kriminalvården visar att i fjol slapp inte
  Inlämnad
  2010-04-15
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

  Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

  Betänkande 2009/10:SkU38

  Riksrevisionens styrelses har lämnat en redogörelse för Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget. Granskningen visar att jobbskatteavdraget har förutsättningar att öka arbetsutbudet på lång sikt och vara särskilt effektivt för grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden. Regeringens beräkningsunderlag
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 109 minuter
  Justering
  2010-03-25
  Debatt
  2010-04-14
  Beslut
  2010-04-14
 • Utbildning inom naturturism

  Skriftlig fråga 2009/10:691 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 30 mars Fråga 2009/10:691 Utbildning inom naturturism av Lennart Sacrédeus kd till utbildningsminister Jan Björklund fp Genom uppropet Låt inte Sverige tappa naturturismen har branschen understrukit för närings- och utbildningsdepartement samt Skolverket att utbildning inom naturbaserad turism fortsatt borde
  Inlämnad
  2010-03-30
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Användningen av svenska biståndsmedel

  Skriftlig fråga 2009/10:667 av Sacrédeus, Lennart (kd)

  den 23 mars Fråga 2009/10:667 Användningen av svenska biståndsmedel av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Gunilla Carlsson m En hörnsten i det svenska biståndets insatser i syfte att minska fattigdomen i världen är att insatserna kanaliseras via stabila och, inte minst, demokratiska institutioner. Genom stöd
  Inlämnad
  2010-03-23
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)

Filter