Lahja Exner (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
textilarbetare
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 81/82-84/85. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 85/86-93/94.

Bostadsort

Brämhult

Utbildning

Realskola i Finland till 52. Textilarbetare 57-79. Ämneskurser (kvällsskola) 64-66. Facklig utbildning 68-76. Medarbetare i tidningen Beklädnadsfolket 70-79 och tidningen Demokraatti under 80-talet. Facklig funktionär 75-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen (arbetstagarrepresentant) för SweTeco 73-77 och AB Eiser 77-81 samt Banque Indosuez i Sverige. - Ledamot av styrelsen för Svenska Beklänadsarbetareförbundets fackklubb vid Saxylle-Kilsund, ordförande 69-78. Ledamot av LO:s referensgrupp för invandrarfrågor 72-77. - Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 84-, och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 87-. - Ledamot av styrelsen för Borås arbetarekommun 72-76 och Södra Älvsborgs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 76-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 81-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman vid Borås tingsrätt 71-76. Ledamot av styrelsen för statens invandrarverk 84-96, Skattemyndigheten i Göteborg 99-, Ledamot av arbetslivsfonden i Älvsborgs län 90-. - Ledamot av kommittén för att pröva frågan om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna på kriminalvårdsanstalter m m 79-84, invandrarpolitiska kommittén 80-84, ordförande 82-84, 1983 års rösträttskommitté 83-84 och utredningen angående utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan 89-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Borås kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av Brämhults kommundelsråd, ordförande 74-76.

Föräldrar

Handelsresanden Jalmari Kukkula och Bertta Palmén. Invandrade till Sverige 1957

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Tandläkarutbildningen i Göteborg I proposition 1993/94:150 föreslår regeringen att utbildningsuppdragen inom det odontologiska
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi47 av Doris Håvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi47 av Doris Håvik m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet I proposition 1993/94:150 föreslår regeringen att utbildningsuppdragen
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1993/94:A73 av Ingela Thalén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A73 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken Riksdagens revisorers granskningsrapport 1993/94:1, Arbetsmarknadspolitik en granskning av åtgärder mot arbetslöshet, är ett intressant underlag för en fortsatt
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen

  Motion 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Översynen av arbetsmiljölagen bygger i stor utsträckning på förslag som framlagts inom den arbetsmiljökommission som 1988 tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Det kan konstateras att
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:AU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

  Motion 1993/94:A38 av Ingela Thalén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A38 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Allmänna utgångspunkter Regeringens proposition 1993/94:65 om ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. bygger i stora delar på LOA-utredningens huvudbetänkande, Enklare regler
  Inlämnad
  1994-02-14
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:AU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Tillsättning av högre akademiska tjänster

  Motion 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. s Tillsättning av högre akademiska tjänster Till professor i spanska vid Göteborgs universitet har nyligen utnämnts en ung man med mindre än fem års lärarerfarenhet vid universitetet. Hans samlade akademiska meritering är också, så vitt man kan förstå, mycket
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Västsveriges högskolor

  Motion 1993/94:Ub724 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub724 av Ingvar Johnsson m.fl. s Västsveriges högskolor Den västsvenska regionen, som omfattar en dryg femtedel av Sveriges befolkning, har de senaste åren drabbats mycket hårt av stora problem i näringslivet med nedläggning och neddragning av industriell verksamhet. Särskilt hårt har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturell jämställdhet

  Motion 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. s Kulturell jämställdhet I skilda världar I ett barnkulturprogram till s-kvinnornas kongress för nu snart 20 år sedan kan man läsa följande: Barnen lever ofta i en värld befolkad av kvinnor mammor, barnflickor, daghemspersonal, lekskolefröknar och lågstadiefröknar.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:KrU19 1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kulturen i Västsverige

  Motion 1993/94:Kr257 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr257 av Anders Nilsson m.fl. s Kulturen i Västsverige Västsverige har kommit förhållandevis långt i ett regionalt utvecklingsarbete. I ett sådant läge är en utveckling av kulturlivet och dess institutioner av särskild betydelse. Kulturlivet i vid bemärkelse medverkar till att stärka
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Hemspråksundervisningen i grundskolan

  Motion 1993/94:Ub362 av Sinikka Bohlin och Lahja Exner (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub362 av Sinikka Bohlin och Lahja Exner s Hemspråksundervisningen i grundskolan I regeringens proposition 1993/94:100 bilaga 9 föreslås ändringar av bestämmelser för hemspråksundervisning genom att begränsa elevens rätt till undervisning i hemspråket till sju år. Enligt läroplanen, LG-94,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring

  Motion 1993/94:Sf257 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf257 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring Sjukvårdens del av de samlade resurserna har minskat under senare år. På nationell nivå avspeglar sig denna utveckling i en minskande andel av BNP. Samtidigt har prestationerna inom sjukvården, mått som
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitik för kvinnor

  Motion 1993/94:Bo244 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo244 av Margareta Winberg m.fl. s Bostadspolitik för kvinnor Kvinnor bor mer än män, dvs kvinnor tillbringar mer tid i bostaden. Kvinnor arbetar utanför hemmet i mindre omfattning än män, och fortfarande är det kvinnorna som i huvudsak ansvarar för hemarbetet. Därför är det också kvinnorna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En kvinnlig ekonomi

  Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Finska språkets ställning i Sverige

  Motion 1993/94:K215 av Lahja Exner m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K215 av Lahja Exner m.fl. s Finska språkets ställning i Sverige Statens invandrarverk har i april 1993 publicerat en skrift vid namn Finska språkets ställning i Sverige. I denna konstateras bl.a. följande: Sveriges befolkning består alltsedan landets gränser först drogs av tre språkgrupper,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminal- och polisregister

  Motion 1993/94:Ju205 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju205 av Maud Björnemalm m.fl. s Kriminal- och polisregister Det har förekommit och förekommer i massmedia reportage om svenska män som genom förmedlingsbyråer eller klubbar fått kvinnor från olika länder, t.ex. Polen, Ryssland, Filippinerna och Thailand, att komma till Sverige. Denna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiestödssystemets inriktning

  Motion 1993/94:Sf512 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf512 av Birgitta Dahl m.fl. s Studiestödssystemets inriktning Inledning Utbildningen har en helt avgörande betydelse för landets framtida konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt och därmed för våra möjligheter att värna om välfärden. I tider av stora och växande budgetunderskott är
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbete

  Motion 1993/94:A814 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A814 av Margareta Winberg m.fl. s Kvinnors arbete Hot mot världens friaste kvinna Vi är de friaste kvinnorna i världen. Vi har en stark ställning på arbetsmarknaden och vi kan tack vare vårt välfärdssystem kombinera arbete och familj. Nu är denna ställning hotad. Under de senaste decennierna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1993/94:A29 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A29 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Gäst hos jämställdheten Hoten mot kvinnornas fria och självständiga ställning i det svenska samhället blir allt tydligare. Grunden för ett självständigt liv vår rätt till
  Inlämnad
  1993-11-15
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

  Motion 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan I propositionen föreslås dels att skäligaavgifter får tas ut av elever i fristående skolor trots att nuvarande bidragsprocent, dvs 85 av kommunens genomsnittskostnad per elev och stadium, bibehålls,
  Inlämnad
  1993-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter