Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen föreslås
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----1997/98:AU14
 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  12
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson (c) och Rolf Dahlberg (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson c och Rolf Dahlberg m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Mervärdesskatt för riksanläggningar I enlighet med prop. 1996/97:10 och SFS 1996:1327 förändrades mervärdesskattelagstiftningen på utbildningsområdet från och med 1997-01-01.
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen där bland annat begreppet grundläggande postservice ändras till samhällsomfattande tjänster och det övergripande målet kompletteras med ett
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

  Motion 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen lämnas förslag om ny körkortslag. Fler av förändringarna är omstruktureringar av författningar. Det föreslås dock ett antal skärpningar som huvudsakligen är väl motiverade. Vidare föreslås
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. I propositionen föreslås ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Centerpartiet har i en särskild motion 1997/98:Jo34
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A17 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A17 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I propositionen anges att en stor del av de områden i Sverige där regionalpolitiska åtgärder är angelägna har en gles och i vissa fall bristfällig infrastruktur. Därför anges att en tidigareläggning
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I regeringens proposition Regional tillväxt för arbete och välfärd 1997/98:62 beskrivs det övergripande målet för regionalpolitiken som att utifrån de förutsättningar
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T29 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T29 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Upprustning av RV45 GöteborgVärmland Neddragning av ambitionen gällande vägupprustning i Västsverige är högst påtaglig under senare år. En jämförelse med trafiksatsningar i såväl
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Propositionens förslag innebär i stor utsträckning en ytterligare harmonisering av yrkestrafiklagstiftningen med EG:s regelverk. I all huvudsak finner Centerpartiet förslagen acceptabla.
  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar I propositionen föreslås bland annat att djurhållare skall vara skyldig att föra register över behandling med veterinärmedicinska läkemedel, samt även tillse att dessa behandlingsjournaler
  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna bedriva sin verksamhet. Reglerna för tilldelning av F-skattsedel till företagare har därför varit föremål
  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om finansiell leasing

  Motion 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. s, c, fp, m, kd Lag om finansiell leasing Finansiell leasing är ett finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag som ännu inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta beror till stor del på att reglerna kring leasing alltjämt styrs av praxis
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet för äganderättsförbehåll

  Motion 1997/98:L304 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L304 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Skyddet för äganderättsförbehåll Leverantörerna i Sverige, däribland många små och medelstora företag, har i dag en utsatt position när deras beställare går i konkurs. Av den behållning som finns i konkursbolaget går den övervägande delen till att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrott

  Motion 1997/98:Kr518 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr518 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson c Idrott Idrotten är Sveriges största folkrörelse och engagerar många. Det ideella arbete som utförs i klubbarna är mycket stort. Det har den omfattningen att om det skulle ersättas ekonomiskt vore inte detta möjligt. Idrotten har en viktig funktion
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU16 1997/98:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vissa regionalpolitiska frågor i Värmland

  Motion 1997/98:N302 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:N302 av Kjell Ericsson c Vissa regionalpolitiska frågor i Värmland Kommunikationer En av de viktigaste delarna inom den stora regionalpolitiken är tillgång till ett effektivt transportsystem. Detta gäller vägar, järnvägar, flyg och inte minst telekommunikation. Tyvärr så finns det stora
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:NU10 1997/98:SkU31 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Avreglering

  Motion 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Avreglering Sverige lider av en oacceptabelt hög arbetslöshet. De små och medelstora företagen har en viktig roll för att få ned arbetslösheten. Dessa företag lider i sin tur av ett företagsklimat som är tyngt av regleringar och krångel. En
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småföretagens idéutveckling

  Motion 1997/98:N262 av Ola Rask m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:N262 av Ola Rask m.fl. s, c, fp, m, kd Småföretagens idéutveckling En högt utvecklad ekonomis viktigaste källa till ökad produktivitet är dess innovationskraft. Innovationskraften bestäms av hur väl dvs. snabbt och fullständigt exploateringen av idéer, ny teknik och kunskap görs. Ett större
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter