Kajsa Fredholm (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län, plats 105
Född år
1961
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot

Trafikutskottet

Suppleant

Justitieutskottet

Suppleant

Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2023-02-08 – 2026-09-21

Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen

Ledamot
2022-10-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om klimatanpassning

  Särskild debatt om klimatanpassning

  Särskild debatt om

 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU18

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande livsmedelspolitiska frågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om offentlig konsumtion, märkning av livsmedel, livsmedelskontroll, självförsörjning av livsmedel och krisberedskap. Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  32, 108 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-14
  Debatt
  2023-06-15
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Effekter av den slopade myrslåtterersättningen

  Effekter av den slopade myrslåtterersättningen

  Interpellation 2022/23:348 av Birger Lahti (V)

  Interpellation 2022/23:348 Effekter av den slopade myrslåtterersättningen av Birger Lahti V till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Regeringens dramatiska budgetnedskärningar på miljö- och klimatområdet ger stora negativa effekter över hela vårt land. Inte minst gäller detta i Norrland. Vänsterpartiet har i en tidigare

  Inlämnad
  2023-05-10
  Svarsdatum
  2023-06-02
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2022/23:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 120 motioner rörande klimatfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, nationella klimatinvesteringar, transportsektorns klimatomställning, klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  65, 182 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU15

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om skogspolitik, och hänvisar bland annat till arbete som pågår inom området. Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin, skyddet för skogar med höga naturvärden, nyckelbiotoper och åtgärder mot granbarkborren. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  40, 128 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport

  Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport

  Riksdagen håller en särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L

 • med anledning av skr. 2022/23:114 Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2022/23:2384 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2022/23:2384 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2022/23:114 Strategisk exportkontroll 2022 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Sverige ska stå upp för demokrati och fredliga lösningar

  Inlämnad
  2023-04-28
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2022/23:UU9
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Stående klimatuppdrag till myndigheterna

  Skriftlig fråga 2022/23:550 av Kajsa Fredholm (V)

  Fråga 2022/23:550 Stående klimatuppdrag till myndigheterna av Kajsa Fredholm V till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Inför arbetet med att utforma den kommande klimatpolitiska handlingsplanen för mandatperioden 20232026 bidrar Naturvårdsverket med underlag som presenteras den 15 april i år. Därutöver har Tillväxtverket,

  Inlämnad
  2023-04-12
  Svarsdatum
  2023-04-19
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av skr. 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

  Motion 2022/23:2364 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2022/23:2364 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination

  Inlämnad
  2023-03-30
  Förslag
  35
  Utskottsberedning
  2022/23:UU10
  Riksdagsbeslut
  (35 yrkanden): 35 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbrukspolitik

  Jordbrukspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU11

  Riksdagen sa nej till de 110 förslag i motioner om jordbrukspolitik som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet, biologisk mångfald i odlingslandskapet och forskningsfrågor.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  35
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  35, 111 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2022/23:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlade exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  48, 119 minuter
  Justering
  2023-03-07
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Statens fastighetsverk och skogsskyddet

  Skriftlig fråga 2022/23:465 av Kajsa Fredholm (V)

  Fråga 2022/23:465 Statens fastighetsverk och skogsskyddet av Kajsa Fredholm V till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Sverige har EU:s största sammanhängande skogsområde med gammal skog som aldrig har varit kalavverkad, så kallade kontinuitetsskogar. De fjällnära skogarna är därmed helt unika som resurs för att bland annat bevara

  Inlämnad
  2023-03-16
  Svarsdatum
  2023-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

  Motion 2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Sverige är tryggare utan Nato 4 Militär alliansfrihet är det bästa för Sveriges säkerhet 4.1 En självständig utrikespolitik

  Inlämnad
  2023-03-13
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2022/23:UU16
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Förbud mot burar inom äggindustrin

  Skriftlig fråga 2022/23:408 av Kajsa Fredholm (V)

  Fråga 2022/23:408 Förbud mot burar inom äggindustrin av Kajsa Fredholm V till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Frågan om burar inom äggindustrin har diskuterats inom politiken i över 30 år. År 1988 blev Astrid Lindgren lovad ett burförbud av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson, ett löfte som tyvärr togs tillbaka.

  Inlämnad
  2023-03-01
  Svarsdatum
  2023-03-08
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2022/23:MJU2

  Totalt cirka 19,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar,

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  56, 155 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges klimatmål till 2030

  Sveriges klimatmål till 2030

  Interpellation 2022/23:48 av Kajsa Fredholm (V)

  Interpellation 2022/23:48 Sveriges klimatmål till 2030 av Kajsa Fredholm V till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Sverige har ett etappmål om att utsläppen av växthusgaser inom den icke-handlande sektorn till 2030 bör vara 60 procent lägre än utsläppen 1990. Därutöver har Sverige ett nationellt klimatmål

  Inlämnad
  2022-11-21
  Svarsdatum
  2022-12-06
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges klimatmål och skogspolitik

  Sveriges klimatmål och skogspolitik

  Interpellation 2022/23:45 av Anna-Caren Sätherberg (S)

  Interpellation 2022/23:45 Sveriges klimatmål och skogspolitik av Anna-Caren Sätherberg S till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Klimat- och miljöministern har många gånger uttalat att Sverige ska nå klimatmålen om minskade utsläpp till år 2030 och till år 2045 genom en ambitiös och effektiv politik. Det

  Inlämnad
  2022-11-20
  Svarsdatum
  2022-12-06
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder för att nå klimatmålen

  Åtgärder för att nå klimatmålen

  Interpellation 2022/23:39 av Märta Stenevi (MP)

  Interpellation 2022/23:39 Åtgärder för att nå klimatmålen av Märta Stenevi MP till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L De klimatpolitiska förslag som regeringen aviserat under sin första tid vid makten har mötts av kraftig kritik från både experter och myndigheter. Dessutom framgår nu av regeringens egen budget

  Inlämnad
  2022-11-17
  Svarsdatum
  2022-12-06
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Filter