Ingvar Eriksson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Trafikutskottet 79/80-81/82, Jordbruksutskottet 79/80-86/87, Civilutskottet 80/81-81/82 samt Socialutskottet 85/86-86/87 och 88/89-90/91. Ledamot av Socialutskottet 82/83-84/85 och Jordbruksutskottet 87/88-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94 och Riksdagens revisorer 94/95-.

Bostadsort

Munka-Ljungby

Utbildning

Munka-Ljungby folkhögskola 54-56. Önnestads lantbruksskola 59-60. Lantbrukare i Boije, Munka-Ljungby, 63-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ängelholms mejeriförening 68-76, Helsingborgs mjölkcentral 77-91 och Nya Skånemejerier 91-, ordförande 91-92. - Ledamot av styrelsen för Munka-Lungby avdelning av Riksförbundet Landsbygdens Folk/Lantbrukarnas riksförbund, ordförande 62-88. - Ledamot av styrelsen för Åsbo unghögerförening, ordförande 58-65, Kristianstads läns distrikt av Högerns ungdomsförbund 59-66, ordförande 63-66, Kristianstads länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 63-66 och 76- samt Munka-Ljungby moderata förening 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lantbruksnämnden i Kristianstads län 83-91. - Ledamot av sockernäringskommittén 80-82, allergiutredningen 86-89, nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet 96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Munka-Ljungby kommunalfullmäktige 63-70, vice ordförande 66-70. Ledamot av valnämnden 63-67 och hälsovårdsnämnden 66-70. - Ledamot av Ängelholms kommunfullmäktige 77-, 2:e vice ordförande 83-85, 1:e vice ordförande 86-88. Ledamot av hälsovårdsnämnden 71-79 och valberedningen 77-79. Ledamot av styrelsen för AB Munka-Ljungbybyggen 74-78 och 86-88. - Ledamot av Munka-Ljungby kyrkofullmäktige 76-, ordförande 86-. - Ledamot av styrelsen för Munka-Ljungby folkhögskola 83-88.

Föräldrar

Hemmansägaren Johan Albin Eriksson och Ellen Johanna Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU20

  Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.
  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  64, 148 minuter
  Justering
  2002-04-26
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbruk, m.m.

  Jordbruk, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU15

  Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande
  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  53, 143 minuter
  Beredning
  2002-03-12
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-05-17
  Beslut
  2002-05-22
 • med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Motion 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad djurskyddstillsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll. Motivering I proposition 2001/02:137
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målkonflikter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trädgårdsnäring, m.m.

  Trädgårdsnäring, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU17

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999, 2000 och 2001 om trädgårdsnäring och växtskydd.
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Justering
  2002-02-14
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa forskningsfrågor m.m.

  Vissa forskningsfrågor m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU9

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om forskning och utbildning m.m.
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 1 minuter
  Justering
  2002-01-22
  Debatt
  2002-02-06
  Beslut
  2002-02-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelskontroll och genteknik

  Livsmedelskontroll och genteknik

  Betänkande 2001/02:MJU5

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om livsmedelskontroll och genteknik. I motionerna behandlas frågor om bl.a. märkning av livsmedel, mervärdesmat (Functional foods), EU:s livsmedelsmyndighet, småskalig livsmedelsproduktion, genteknik m.m.
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  37, 1 minuter
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-02-06
  Beslut
  2002-02-06
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en särbestämmelse förs in i 20 kap. 3 miljöbalken med innebörden att enskild skall kunna få ersättning av allmänna
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Krigsflygskolans placering

  Interpellation 2001/02:129 av Eriksson, Ingvar (m)

  den 5 december Interpellation 2001/02:129 av Ingvar Eriksson m till försvarsminister Björn von Sydow om Krigsflygskolans placering När riksdagen beslutade om att lägga ned Europas modernaste flygflottilj F 10 i Ängelholm, gjordes fortfarande stora investeringar där, för att säkerställa flygvapnets ombeväpning till
  Inlämnad
  2001-12-06
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk19 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk19 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:45 i den del som berör förmånsbeskattning av miljöanpassade bilar i enlighet med vad som anförs i
  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: djurskyddet på svenska slakterier

  djurskyddet på svenska slakterier

  Interpellation 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd)

  den 17 oktober Interpellation 2001/02:29 av Chatrine Pålsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om djurskyddet på svenska slakterier Det har på senare tid framkommit att djurhållningen på svenska slakterier är bristfällig. Besiktningsveterinärer har med stillbilder och filmer vid ett flertal tillfällen dokumenterat
  Inlämnad
  2001-10-17
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en förtida kärnkraftsavveckling i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Enligt 1997 års
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: -
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast realbehandla och tidigarelägga utbyggnaden av de
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga lagen 1996:1414 om försöksverksamhet om ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. utgången av år 2006 i enlighet med
  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Distriktsförsvaret utgörs av territoriellt luft, sjö och mark bundna förband bl.a. s.k. nationella skyddsstyrkor som skall finnas tillgängliga över hela landet. Distriktsförsvaret
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning I ett läge där försvaret tvingas till besparingar är det utmanande att fortsätta med stora investeringar. Därför bör ännu ej genomförda omlokaliseringar som innebär stora
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter