Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

  Motion 2002/03:Fö9 av Ola Sundell m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö9 av Ola Sundell m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 11 2 Förslag till riksdagsbeslut 12 3 Förebyggande åtgärder 12 4 Geografisk avgränsning 12 5 Vissa frågor om sekretess 13 2 Förslag till
  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2002/03:KU30

  Riksdagen lade till handlingarna konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringen och godkände två reservationer. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh får kritik av KU för att de inte samrått med riksdagens EU-nämnd om ett så kallat non-paper som behandlade frågan om en vald
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  167, 304 minuter
  Beredning
  2003-01-23
  Justering
  2003-05-22
  Debatt
  2003-06-04
  Beslut
  2003-06-05
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar

  Motion 2002/03:K10 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K10 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Mediepolitikens grunder 15 4 Utgångspunkter för en moderat mediepolitik 16 5 Den digitala teknikens fördelar 18
  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:KU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

  Motion 2002/03:K6 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K6 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens uppfyllande av riksdagens mål. Motivering
  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Frågor om regional demokrati

  Frågor om regional demokrati

  Betänkande 2002/03:KU18

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om regional demokrati. De flesta av motionerna handlar om regional självstyrelse med direktvalda regionfullmäktige som övertar befogenheter från främst länsstyrelserna.
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 125 minuter
  Beredning
  2003-01-23
  Justering
  2003-02-13
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning  av statsrådens tjänsteutövning ochregeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning ochregeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2002/03:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen utskottets administrativt inriktade granskning av regeringens arbete. Utskottet tar upp frågan om regeringsbeslut som fattas utan att ha tagits med på de ärendeförteckningar som upprättas inför regeringssammanträdena, s.k. ärenden "utom listan". Det är
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  12, 47 minuter
  Beredning
  2002-10-10
  Justering
  2002-12-10
  Debatt
  2003-01-29
  Beslut
  2003-01-29
 • Stillbild från Information från regeringen: info från regeringen

  info från regeringen

  info från
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget förår 2003

  Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget förår 2003

  Betänkande 2002/03:FÖU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag om 44,7 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2003. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser. Det nya politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar
  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  34, 112 minuter
  Beredning
  2002-11-19
  Justering
  2002-11-26
  Debatt
  2002-12-09
  Beslut
  2002-12-10
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: svensk försvars- och säkerhetspolitik

  svensk försvars- och säkerhetspolitik

  Interpellation 2002/03:56 av Hökmark, Gunnar (m)

  den 22 november Interpellation 2002/03:56 av Gunnar Hökmark m till statsminister Göran Persson om svensk försvars- och säkerhetspolitik Natos toppmöte i Prag innebär att Estland, Lettland och Litauen inbjuds att tillsammans med Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien blir nya medlemmar i alliansen från och med
  Inlämnad
  2002-11-22
  Besvarare
  Anna Lindh (S)
 • med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar

  Motion 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 1 Sammanfattning Riksdagens revisorers granskning av styr- och finansieringsformerna som statsmakterna beslutat om för försvaret
  Inlämnad
  2002-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Kunskap som mänsklig hävstång

  Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Sverige i Europa

  Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,
 • Sverige i världen

  Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 24 avslag
 • Mänskliga rättigheter i arabvärlden

  Motion 2002/03:U251 av Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U251 av Gunnar Hökmark m Mänskliga rättigheter i arabvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. Motivering 1990-talet var på många sätt ett omvälvande decennium i den internationella
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2002/03:U237 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U237 av Göran Lennmarker m.fl. m Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall stödja de baltiska staternas önskan om Nato-medlemskap. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2002/03:NU1 2002/03:UU10 2002/03:UU2 2003/04:UU12 2003/04:UU17 2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Demokrati och mänskliga rättigheter

  Motion 2002/03:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Demokrati och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i den bilaterala dialogen inom EU verkar för en struktur som främjar och kontrollerar respekten för
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8 2003/04:UU3 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sjukvård på dina villkor

  Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Försvar samt beredskap mot sårbarhet, utgiftsområde 6

  Motion 2002/03:Fö263 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö263 av Gunnar Hökmark m.fl. m Försvar samt beredskap mot sårbarhet, utgiftsområde 6 1 Sammanfattning Effekterna av de besparingar som Försvarsmakten successivt har tvingats till inom förbandsverksamheten är mycket kraftiga samtidigt som man inte förmår nå upp till beslutade förnyelseambitioner.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:FöU1 2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Totalförsvar

  Motion 2002/03:Fö260 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö260 av Gunnar Hökmark m.fl. m Totalförsvar 1 Sammanfattning Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde utvecklas i positiv riktning. Rysslands reformprocess ger goda framtidsutsikter. Den är förhoppningsvis oåterkallelig, men alldeles säker är det ännu för tidigt att vara. Behovet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:FöU1 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2 2005/06:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag

Filter

Valda filter