Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I denna motion behandlas regeringens förslag avseende tilläggsbudgeten utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 1 Statens kulturråd Regeringen föreslår att anslaget
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Inledning Regeringens förslag innebär att riksdagen skall anta ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslagen innebär att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Bedömning av folkbildningens verksamhet Regeringen föreslår att folkbildningen bör ges fortsatt statligt stöd. Vi delar denna föga kontroversiella uppfattning. Regeringen föreslår vidare att principen att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen en förstärkning av stödet för de professionella konstnärerna. Inriktningen på förslagen sägs vara att konstnärerna skall kunna basera sin försörjning
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inledning Regeringens förslag syftar till att öka läsandet och tillgången till böcker och kulturtidskrifter. För att nå detta mål har regeringen använt sig av den något ovanliga metoden att söka
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • arbetsmarknadsåtgärder

  Skriftlig fråga 1997/98:987 av Hökmark, Gunnar (m)

  Fråga 1997/98:987 av Gunnar Hökmark m till arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadsåtgärder den 5 augusti Under inledningen av mandatperioden hävdade den dåvarande arbetsmarknadsministern följande: För att jag ska vara nöjd med det jobb vi har gjort måste vi ha åstadkommit minst 400 000 nya jobb till 1998.Expressen
  Inlämnad
  1998-08-05
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • Stockholmsregionen

  Motion 1997/98:A458 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A458 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stockholmsregionen Låt Stockholmsregionen växa Stockholmsregionen med sina 1,7 miljoner invånare utgör idag ett naturligt centrum i Sverige och Östersjöregionen för företagande, kultur, forskning och utveckling. Här finns en blandning av storstadens puls,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU11 1997/98:AU6 1997/98:FiU3 1997/98:SkU15 1997/98:SkU18 1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 1997/98:Kr272 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr272 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehåll 1 Inledning  2 En ny roll för kulturrådet  3 Renodla statens uppgifter  4 Nationella uppdrag  5 Regionala medel  6 Ökat lokalt ansvar för teater, dans och musik  7 Litteraturstöd  8 Konstnärlig
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:KrU1 1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr238 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr238 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Vår syn på kultur och kulturpolitik  3 Ny tid nya förutsättningar  4 Fria media  5 Barn och ungdom  6 Moderna musikformer  7 Kulturskaparnas villkor  8 Kulturmiljön  9 Renodla statens ansvar  10
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:KrU1 1997/98:KrU12 1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot segregation

  Motion 1997/98:Sk734 av Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk734 av Gunnar Hökmark m Åtgärder mot segregation 1 Bort från hopplöshet och segregation Bristen på kontroll över den egna vardagen bidrar till otrygghet och social segregation. Det är möjligheterna för den enskilde som öppnar samhället för var och en. Det är bristen på utrymme att kontrollera
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:BoU1 1997/98:NU10 1997/98:SkU1 1997/98:SkU15 1997/98:SoU10 1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ändrad placering av riksdagsledamöterna i kammaren

  Motion 1997/98:K237 av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K237 av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark m Ändrad placering av riksdagsledamöterna i kammaren Det klagas ofta på riksdagens kammardebatter. De anses stela och tråkiga. Närvaron är låg även när det gäller ärenden av allmänt intresse. Senare tiders talmän har lagt ned mycken möda på att reformera
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter