Göthe Knutson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
redaktör
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Försvarsutskottet

Suppleant
1994-10-19 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1994-12-08 – 1998-10-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Finansutskottet 76/77-78/79, Civilutskottet 76/77-78/79 och Försvarsutskottet 88/89-97/98. Ledamot av Försvarsutskottet 79/80-87/88, Civilutskottet 79/80 och Justitieutskottet 88/89-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92-97/98.

Bostadsort

Karlstad

Utbildning

Gymnasiestudier till 51. Officersutbildning 52-54. Merkantilutbildning 55. Ombudsman för Högerns ungdomsförbund 55-57. Politisk redaktör vid Högerpressens Nyhetsbyrå 57-61 och 64-66 samt Västernorrlands Allehanda 62-63. Andreredaktör och politisk redaktör för Nya Wermlands-Tidningen 66-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Värmlands läns näringslivsråd 71-76 och Värmlandsdelegationen 77-79. Ledamot av styrelsen för Svenska Högerpressens förening 69- och Värmlands läns trafiksäkerhetsförbund 73-82. - Ledamot av styrelsen för Medborgarskolans Karlstadsregion, ordförande 69-76, och Bergslagsdistriktet, vice ordförande 72-84. - Ledamot av styrelsen för Ungsvenska Förbundet i Göteborg, vice ordförande 54-57, och Högerns ungdomsförbund i Värmlands län 68-72. - Ledamot av styrelsen för Karlstads Moderata förening 71- och Värmlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-, vice ordförande 72-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 77-94, Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 78-86, Överstyrelsen för civil beredskap 86-96, Kriminalvårdsstyrelsen 94-, Polisstyrelsen i Värmlands län 99-, vice ordförande 99-. Ledamot av Länsskolnämnden i Värmlands län 71-77, Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar/styrelsen för psykologiskt försvar 77-, Närradionämnden 86-94 och Riksåklagarens rådgivande nämnd 91-00, ordförande 93-97. - Ledamot av bostadssociala delegationen 76-79, fritidsboendekommittén 78-82, närradiokommittén 78-85, vice ordförande 83-85, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, hot- och riskutredningen 93-95, 1994 års polisutredning 94- och sjöverksamhetskommittén 95-96. Sakkunnig i vattendragsutredningen 94-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs ungdomsråd, ordförande 55-57. - Ledamot av Karlstads kommunfullmäktige 74-76. Ledamot av ungdomsnämnden 68-72 samt gatu- och parknämnden 71-76. Ledamot av styrelsen för Karlstads Lokaltrafik AB 73-. - Ledamot av Solna kyrkofullmäktige 58-62. - Ledamot av Värmlands läns landsting 73-. Ledamot av beredningsutskottet 71-85, vice ordförande 76-85. Ledamot av utbildningsnämnden 73-77 och vuxenutbildningsnämnden 73-77. Ledamot av styrelsen för Värmlands turistråd 73-, ordförande 91-, och Värmlands läns folkhögskola 82-87. Ledamot av flygplatskommittén i Värmlands län.

Föräldrar

Sågverksägaren Knut Vilhelm Abrahamsson och Jenny Frideborg Naemi Wernertz

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi49 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi49 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 C5 Statens institutionsstyrelse Regeringen har nyligen föreslagit ett delvis reformerat påföljdssystem prop. 1997/98:96Vad gäller lagöverträdare under 18 år är regeringens utgångspunkt att
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju46 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju46 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Sammanfattning I propositionen lämnas förslag till en polisdatalag som skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen. Polisdatalagen föreslås komplettera personuppgiftslagen och skall innehålla bestämmelser
  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten

  Motion 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten Förändrad styrning av Försvarsmakten och uppskjuten säkerhetspolitisk kontrollstation Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en framflyttning av den säkerhetspolitiska kontrollstationen
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju38 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju38 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen 1 Sammanfattning Enligt regeringen finns det för närvarande inte skäl att ersätta lagen 1974:203 om kriminalvård i anstalt KvaL med Fängelseutredningens förslag SOU1993:76 till lag om
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:JuU13 1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet

  Motion 1997/98:Ju34 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju34 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Sammanfattning I propositionen lämnas förslag om ändringar i påföljdssystemet rörande bl.a. samhällstjänst, villkorlig frigivning, påföljder för unga lagöverträdare och intensivövervakning
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K28 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K28 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. Propositionen om en ny närradiolag innehåller flera förslag, som bör kunna utveckla närradioverksamheten i landet på ett positivt sätt. Regeringen föreslår att undantag skall kunna medges från det s.k.
  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju24 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju24 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 1 Sammanfattning I propositionen föreslås ett stort antal åtgärder i syfte att myndigheterna framdeles bättre skall kunna motverka misshandel och andra former av fysiskt eller psykiskt våld riktade mot kvinnor. Förslagen
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten

  Motion 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten 1 Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 1997/98:72 inrättande av nya centrum i Försvarsmakten. Med det val av lösning som i och med regeringsbeslutet i december 1997 redan gjorts
  Inlämnad
  1998-02-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning

  Motion 1997/98:Ju21 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju21 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning I propositionen föreslås en ny lag om allmän kameraövervakning som skall ersätta lagen 1990:484 om övervakningskameror m.m. Genom förslaget utvidgas rätten att i brottsförebyggande syfte bedriva
  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet

  Motion 1997/98:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 1 Sammanfattning I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna Sveriges anslutning till Schengensamarbetet, dvs. tillträda Schengenkonventionen med tilläggsprotokoll och de andra rättsakter som krävs
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • semesterlön

  Skriftlig fråga 1997/98:887 av Knutson, Göthe (m)

  Fråga 1997/98:887 av Göthe Knutson m till arbetsmarknadsministern om semesterlön Finns det klara regler när det gäller arbetsgivaransvar för semesterlön åt dem som blivit lediga för att delta i det s.k. kunskapslyftet I så fall bör dessa klarläggas. Det som framkommit de senaste dagarna torde starkt ifrågasättas. Det
  Inlämnad
  1998-06-22
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor

  Motion 1997/98:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor 1 Sammanfattning Regeringen föreslår en särskild lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, vad som med en engelsk term benämns Bulletin Board Systems BBSSyftet med lagförslaget är att
  Inlämnad
  1997-11-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

  Motion 1997/98:Sk22 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk22 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 1 Sammanfattning Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna konventionen om användning av informationsteknologi
  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m.

  Motion 1997/98:Sk20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. 1 Sammanfattning Regeringen föreslår att särskilda skattebrottsenheter, s.k. skattekriminaler, skall inrättas för att medverka vid förundersökningar, utföra förutredningar
  Inlämnad
  1997-10-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kärnkraftens betydelse för Värmland

  Motion 1997/98:N224 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N224 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m Kärnkraftens betydelse för Värmland Värmland är ett av de fyra län i Sverige som är mest beroende av elintensiv industri. Dessa län är Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg och Värmland. Basindustrierna hotas Det är mycket oroande att regeringen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Umgängesrätt

  Motion 1997/98:L420 av Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:L420 av Göthe Knutson m Umgängesrätt 1 Umgängesrätt en brännhet lagfråga I dagspressen har beskrivits hur en mamma trots mordhot m.m. tvingats medverka till att pappan utövar umgänge med gemensamma barn. Vilka möjligheter har domstol att helt inskränka rätten till umgänge Vilka lagändringar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Finnskogen

  Motion 1997/98:Kr290 av Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr290 av Göthe Knutson m Finnskogen I denna motion beskrivs vissa karaktäristiska företeelser, särarter och andra bevarandevärden i Finnskogen eller på Finnskogen som det vanligen heter. Jag har också försökt beskriva dess skyddsstatus och vad som händer i detta verkligt samnordiska kulturområde
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturhistoriskt värdefulla fartyg

  Motion 1997/98:Kr259 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr259 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kd Kulturhistoriskt värdefulla fartyg 1986 uppdrog regeringen åt Statens sjöhistoriska museer SSHM att lägga fram ett förslag till åtgärder för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg. Statens sjöhistoriska museer lämnade hösten 1988 sitt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m.

  Motion 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. 1 Sammanfattning Regeringen föreslår en rad lagändringar som bl.a. syftar till att förbättra skyddet för förföljda personer. Moderata samlingspartiet välkomnar i stort regeringens
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Utlänningslagen

  Motion 1997/98:Sf613 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf613 av Gun Hellsvik m.fl. m Utlänningslagen 1 Inledning I en värld där avstånd spelar allt mindre roll blir det vanligare att flytta över nationsgränserna. Ett viktigt inslag i det moderna Sverige är alla de som har flyttat hit från andra länder. Invandrare har under olika epoker sökt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter