Göran S Persson i Simrishamn (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns norra och östra
Titel
Skötare
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utveckling av turismen

  Utveckling av turismen

  Interpellation 2009/10:393 av Nordén, Marie (s)

  den 20 maj Interpellation 2009/10:393 Utveckling av turismen av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag stor betydelse för samhällsekonomin. Reklam, hotellnätter, restaurangbesök, handel och transporter i samband med stora och små
  Inlämnad
  2010-05-20
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kärnkraft och brytning av uran i Sverige

  Kärnkraft och brytning av uran i Sverige

  Interpellation 2009/10:390 av Björck, Patrik (s)

  den 20 maj Interpellation 2009/10:390 Kärnkraft och brytning av uran i Sverige av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Många människor i Sverige känner stor oro för konsekvenserna av den nya syn på kärnkraft och uranbrytning som regeringen står för. Jag får många frågor från oroliga hemma i Skaraborg
  Inlämnad
  2010-05-20
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kulturpolitiken 2006-2010: 1 252 242 färre museibesökare

  Kulturpolitiken 2006-2010: 1 252 242 färre museibesökare

  Interpellation 2009/10:496 av Pagrotsky, Leif (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:496 Kulturpolitiken 20062010: 1 252 242 färre museibesökare av Leif Pagrotsky s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den borgerliga regeringen har drivit en kraftlös kulturpolitik. Den nuvarande statsministern markerade före valet att kultur inte är en viktig fråga och
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konst åt alla

  Konst åt alla

  Interpellation 2009/10:487 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:487 Konst åt alla av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Riksföreningen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund samarbetar i frågor som rör kulturverksamhet, i gemensamma samlingslokalfrågor och byggfrågor
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polishögskola

  Polishögskola

  Interpellation 2009/10:462 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:462 Polishögskola av Göran Persson i Simrishamn s till justitieminister Beatrice Ask m I Framtidens polisutbildning SOU 2008:39 föreslogs just att polisutbildningen skulle omvandlas till en högskoleutbildning, bland annat för att skapa incitament för en större etnisk mångfald.
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark

  Polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark

  Interpellation 2009/10:459 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:459 Polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark av Göran Persson i Simrishamn s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige samarbetade med Danmark under det internationella klimatmötet COP 15 i Köpenhamn och många anser att det bör finnas en basering i Skåne. Under våren
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Samarbete mellan idrottsförbund och Bris

  Skriftlig fråga 2009/10:822 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Fråga 2009/10:822 Samarbete mellan idrottsförbund och Bris av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Som första idrottsförbund inleder Skånes Fotbollförbund ett samarbete med Barnens rätt i samhället, Bris. Samarbetet är inledningsvis ett treårigt projekt, med målet
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Besöksnäringen i Skåne och Sverige

  Interpellation 2009/10:461 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:461 Besöksnäringen i Skåne och Sverige av Göran Persson i Simrishamn s till näringsminister Maud Olofsson c Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Den utvecklas i takt med ökad handel mellan företag i olika regioner och länder, och i takt med att människor
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Utvinning av naturgas

  Interpellation 2009/10:460 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:460 Utvinning av naturgas av Göran Persson i Simrishamn s till näringsminister Maud Olofsson c Energiföretaget Shell har av Bergsstaten och Länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun. Provborrningen har genomförts och är avslutad.
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Luftförsvarsanläggningen Bergets nedläggning

  Skriftlig fråga 2009/10:804 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 12 maj Fråga 2009/10:804 Luftförsvarsanläggningen Bergets nedläggning av Göran Persson i Simrishamn s till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarsmakten har beslutat att luftförsvarsanläggningen Berget i Hästveda i Hässleholms kommun ska läggas ned 2014. Anläggningen i Hästveda sysselsätter i dag ca 130 personer.
  Inlämnad
  2010-05-12
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor om ledighet

  Vissa frågor om ledighet

  Betänkande 2009/10:AU14

  Riksdagen sa nej till sex motioner om ledighet. Motionerna handlar bland annat om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan och för att delta i frivilligförsvaret.
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 4 minuter
  Justering
  2010-04-22
  Debatt
  2010-05-05
  Beslut
  2010-05-05
 • med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

  Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer s25005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avveckla inkomstgarantier för konstnärer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2010-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor

  Vissa mineralpolitiska frågor

  Betänkande 2009/10:NU14

  Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.
  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  101, 247 minuter
  Beredning
  2010-02-18
  Justering
  2010-03-11
  Debatt
  2010-03-24
  Beslut
  2010-03-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Museer och utställningar

  Museer och utställningar

  Betänkande 2009/10:KrU10

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor. I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 42 minuter
  Justering
  2010-03-02
  Debatt
  2010-03-17
  Beslut
  2010-03-18
 • Djurskyddets organisation

  Skriftlig fråga 2009/10:651 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 16 mars Fråga 2009/10:651 Djurskyddets organisation av Göran Persson i Simrishamn s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den 1 januari 2009 överfördes djurskyddsinspektionen från kommunerna till länsstyrelserna. För Skånes del fick överföringen en dålig start. Antalet inspektörer minskade dramatiskt. För
  Inlämnad
  2010-03-16
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Bergsstatens befogenheter

  Skriftlig fråga 2009/10:540 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

  den 17 februari Fråga 2009/10:540 Bergsstatens befogenheter av Göran Persson i Simrishamn s till näringsminister Maud Olofsson c Bergsstaten är det särskilda beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör provborrning, prospektering och
  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället

  Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s25004 Innehållsförteckning Inledning 2 Folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, betydelse 3 Årliga överläggningar 5 Motiv för nytt mål 5 Folkrörelser, ideell och idéburen
  Inlämnad
  2009-12-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2009/10:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan

  Tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan

  Interpellation 2009/10:61 av Högman, Berit (s)

  den 26 oktober Interpellation 2009/10:61 Tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svenska kyrkans 6,75 miljoner medlemmar väljer sina förtroendevalda vart fjärde år genom val där medlemmar över 16 år har rösträtt. Svenska kyrkan har i dag drygt 36 000
  Inlämnad
  2009-10-26
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kyrkoantikvariska frågor

  Kyrkoantikvariska frågor

  Betänkande 2009/10:KrU4

  Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 78 minuter
  Justering
  2009-11-03
  Debatt
  2009-11-19
  Beslut
  2009-11-25
 • med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken

  Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter till jobb,
  Inlämnad
  2009-11-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter