Gabriel Romanus (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
pensionär
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-04-07 – 2006-10-02
Ledig
2003-02-24 – 2003-04-06
Ordinarie
2002-09-30 – 2003-02-23
Ordinarie
1976-10-03 – 1982-10-03

Socialutskottet

Suppleant
2004-09-14 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-14
Ledamot
2002-09-30 – 2003-02-23

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2003-02-23
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande
2003-01-29 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-15 – 2003-01-28

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i 2:a Lagutskottet 69-70, Socialutskottet 71-73 och Finansutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Socialutskottet 74-78/79 och 79/80-81/82, vice ordförande 76/77-77/78 och 79/80-81/82. Suppl i Riksdagens förvaltningsstyrelse 76/77-77/78 och 79/80-81/82 samt Nordiska rådets svenska delegation 76/77-77/78. Ledamot av Talamanskonferensen 76/77-78/79, Valberedningen 76/77-77/78, Krigsdelegationen 76/77-78/79 samt Nordiska rådets svenska delegation 77/78-78/79 och 79/80-81/82. Ledamot av byggnadskommittén 74-77. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 76/77-77/78 och 79/80-81/82, ordförande 77/78, vice gruppledare 76/77-77/78, gruppledare 77/78. Kvittningsman 75-75/76.

Bostadsort

Sollentuna

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 61. Amanuens vid Stockholms universitet och statistiska centralbyrån 60-61 och 62-65. Förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 61-62. Ledarskribent i Expressen 65-67. Informationschef i Folkpartiet 68-77. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 77-78. Statsråd och chef för socialdepartementet 18.10.1978-12.10.1979. Verkställande direktör i Systembolaget 82-99.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges elevers centralorganisation, sekreterare 54-55, ordförande 57, Stockholms universitets studentkår 61, Riksförbundet Hem och skola, ordförande 80-84, och Svenska Kommittén mot antisemitism, ordförande 84-89. Ledamot av International Council for Alcohol and Addictions 88-. - Ledamot av styrelsen för Sveriges Liberala studieförbund, sekreterare 59. - Ledamot av styrelsen för FPU, 1:e vice ordförande 62-63, Stockholms länsförbund av Folkpartiet 65-82, ordförande 76-82. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 66-82.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Rikspolisstyrelsen 74-77 samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ordförande 80-90. Ledamot av Socialstyrelsens lekmiljöråd 74-76, Jämställdhetsnämnden 81-84, och Socialvetenskapliga forskningsrådet 93-01, ordförande 93-01. - Ledamot av valinformationsutredningen 69, familjelagssakkunniga 69-78, affärstidsnämnden 71-74, beredningsgruppen för att förbereda internationella barnåret 1979 78-80, ordförande 78-80, socialberedningen 80-81, jämställdhetskommittén 81-82, ordförande 81-82, organisationskommittén för folkhälsoinstitutet 91-92, ordförande 91-92, alkoholpolitiska kommissionen 92-94, barnkommittén 96-, ordförande 96-, kommittén om samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter, OAS, 97-99. Särskild utredare i familjeutredningen 00-01. Sakkunnig i 1975 års affärstidskommitté 75-77. Ledamot nationella ledningsgruppen för alkohol- och drogförebyggande insatser 97-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sollentuna kommunalfullmäktige 67-70.

Litteratur

Morgonsamling. En antologi med morgonböner (1963, tillsammans med G Hammar och J Palme).

Föräldrar

Professorn Eric Ragnar Romanus och medicine licentiaten Vera Starck

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter