Eva Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1985-09-30 – 1988-10-02

Justitieutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Utbildningsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1985-88. Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 85/86-87/88 och 91/92-, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Utbildningsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Justitieutskottet 88/89-90/91 och Utbildningsutskottet 91/92-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Upplands Väsby

Utbildning

Kontorsutbildning 62-64. Kassakontorist vid länsarbetsnämnden i Stockholms län 64-68. Kontorist och ombudsman vid Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 68-72. Folkhögskola 69-70. Sakkunnig i statsrådsberedningen 72-76. Ombudsman i SAP 76-79. Kommunalråd i Upplands Väsby 80-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Skolidrottsförbundet, ordförande 92-. - Ledamot av styrelsen Upplands Väsby arbetarekommun 73-, Stockholms läns distrikt av SAP, ledamot av verkställande utskottet 80-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 84-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av läromedelsnämnden 83-92 och rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Ledamot av styrelsen för kriminalvårdsstyrelsen 89-94 och idrottshögskolan 90-94. - Ledamot av kommittén med uppdrag att göra en översyn av reglerna för fastighetstaxering 86-87, parlamentariska kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet 87-89, atalagsutredningen 91-93, utredningen om doping 94-96, kommittén för översyn av skollagen m.m. 99-, Ledamot referensgruppen till kommittén om pedagogisk verksamhet för barn och ungdom 6-16 år 97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Upplands Väsby kommunfullmäktige 74-, ordförande 89-91 och 95-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, 1:e vice ordförande 80-85. Ledamot av centrala byggnadskommittén 77-79, företagsnämnden 77-79 och skolstyrelsen, ordförande 80-85. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Väsbyhem 89-91, ordförande 89-91.

Föräldrar

Timmermannen Karl Hjalmar Johansson och kontoristen Ellen Hildegard Augustsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Etik i forskningen

  Etik i forskningen

  Betänkande 2001/02:UBU16

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om etik i forskningen.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 61 minuter
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

 • Stillbild från Debatt om förslag: Fristående skolor

  Fristående skolor

  Betänkande 2001/02:UBU7

  Riksdagen godkände vissa av regeringens förslag om fristående skolor. Nya bidragsregler införs för fristående särskolor och fristående gymnasieskolor. Utbildningen vid fristående särskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska vara avgiftsfri, på samma vis som vid offentliga skolor och fristående
  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  75, 43 minuter
  Justering
  2002-03-07
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-20
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T28 av Ingemar Josefsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T28 av Ingemar Josefsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om cykling och cykelleder. Motivering Sverige är ett utvecklat
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av väg 73. Motivering Väg 73 är den viktiga förbindelselänken
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Bevarandet av svenska kulturväxter

  Motion 2001/02:MJ489 av Siw Wittgren-Ahl och Eva Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ489 av Siw Wittgren-Ahl och Eva Johansson s Bevarandet av svenska kulturväxter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att åtagandet enligt konventionen om biologisk mångfald innebär att de insamlade kulturväxterna
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Härdigt växtmaterial

  Motion 2001/02:MJ487 av Siw Wittgren-Ahl och Eva Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ487 av Siw Wittgren-Ahl och Eva Johansson s Härdigt växtmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att konsumentövervakning av trädgårdsprodukter främst av växter jämställs med övervakning av andra konsumentprodukter.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Nyckelharpan som ett svenskt nationalinstrument

  Motion 2001/02:Kr290 av Eva Johansson och Kenth Högström (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr290 av Eva Johansson och Kenth Högström s Nyckelharpan som ett svenskt nationalinstrument Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra nyckelharpan till ett svenskt nationalinstrument. Motivering Nyckelharpan är en
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kultursamarbete mellan Sverige och Island

  Motion 2001/02:Kr262 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr262 av Anita Johansson m.fl. s Kultursamarbete mellan Sverige och Island Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Svensk-isländska samarbetsfonden. Motivering Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden inrättades genom
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Homo- och bisexuella i idrottsrörelsen

  Motion 2001/02:Kr409 av Lars U Granberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr409 av Lars U Granberg m.fl. s Homo- och bisexuella i idrottsrörelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en handlingsplan för mångfald inom idrottsrörelsen. Motivering Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Svensk litteratur till Nordens Hus

  Motion 2001/02:Kr357 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr357 av Eva Johansson m.fl. s Svensk litteratur till Nordens Hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om distribution av svensk litteratur till Nordens Hus. Motivering Nordens Hus på Island, Färöarna och Åland och Nordens
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Insatser för ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen

  Motion 2001/02:Bo267 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo267 av Inger Segelström m.fl. s Insatser för ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ytterligare insatser för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Motivering I vårt
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Aktivitetsytor i närmiljön

  Motion 2001/02:Bo254 av Lars Wegendal och Eva Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo254 av Lars Wegendal och Eva Johansson s Aktivitetsytor i närmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av aktivitetsytor i bostadsområden och deras närhet. Motivering I det moderna samhället finns en paradox
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Åtgärder mot stress och utbrändhet

  Motion 2001/02:Sf337 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf337 av Eva Arvidsson m.fl. s Åtgärder mot stress och utbrändhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av utbildning och kunskap om hur vi minskar stressrelaterade sjukskrivningar. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Kollektivtrafik i Stockholmsområdet

  Motion 2001/02:T305 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T305 av Tommy Waidelich m.fl. s Kollektivtrafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utveckla kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Inledning Till nästa generation ska vi lämna över ett ekologiskt
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Homosexuella och familjebildningar

  Motion 2001/02:L368 av Laila Bäck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:L368 av Laila Bäck m.fl. s Homosexuella och familjebildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om familjebildningar. Motivering Barn till homosexuella har rätt att inte bli diskriminerade. Många barn växer upp med en
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Homosexuellas rättigheter

  Motion 2001/02:L359 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:L359 av Hillevi Larsson m.fl. s Homosexuellas rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om homosexuellas rättigheter när det gäller adoption och insemination m.m. Motivering I ett modernt och demokratiskt samhälle
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sysselsättning

  Motion 2001/02:A331 av Ola Rask m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A331 av Ola Rask m.fl. s Sysselsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att särskilt uppmärksamma hur sysselsättningsgraden för utsatta grupper utvecklas efter att målet om 80 i arbete eller studier har
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • svensk litteratur till Nordens Hus

  Skriftlig fråga 2001/02:22 av Johansson, Eva (s)

  den 25 september Fråga 2001/02:22 av Eva Johansson s till kulturminister Marita Ulvskog om svensk litteratur till Nordens Hus Nordens Hus på Island, Färöarna och Åland och Nordens Institut på Grönland är viktiga institutioner i det nordiska samarbetet. De är naturliga mötesplatser som förmedlar nordisk kultur. Bland
  Inlämnad
  2001-09-25
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • aidsmediciner till utvecklingsländerna

  Interpellation 2000/01:322 av Johansson, Eva (s)

  den 13 mars Interpellation 2000/01:322 av Eva Johansson s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om aidsmediciner till utvecklingsländerna Kampen för billigare mediciner hårdnar. Läkemedelsindustrin i västvärlden motsätter sig att företag i tredje världen som tillverkar billigare läkemedel säljer sina produkter till bl.a.
  Inlämnad
  2001-03-14
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Filter