Catharina Hagen (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • pomperipossaskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1562 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 augusti Fråga 2001/02:1562 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten Under hösten år 2001 uppmärksammades problemet med den s.k. pomperipossaskatten för entreprenörer som gjort andelsbyte. Efter en mycket segdragen process i Finansdepartementet och i riksdagens skatteutskott
  Inlämnad
  2002-08-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • 3:12-reglerna

  Skriftlig fråga 2001/02:1561 av Hagen, Catharina (m)

  den 27 augusti Fråga 2001/02:1561 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om 3:12-reglerna Den s.k. 3:12-utredningen presenterade sina förslag i början av sommaren 2002. Eftersom fåmansbolagsreglerna generellt är ett mycket stort problem för många företag och då osäkerhet inom lagstiftningsområdet är
  Inlämnad
  2002-08-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001

  Motion 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Sammanfattning Det är det privata sparandet som är grunden för näringslivets riskkapitalförsörjning. Staten är olämplig som tillhandahållare av riskkapital då behovet av ekonomiska
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • andelsbyteslagen

  Skriftlig fråga 2001/02:1216 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1216 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om andelsbyteslagen För att få uppskov med beskattningen enligt andelsbyteslagen får kontantersättningen maximalt uppgå till 10 av nominellt värde på mottagna andelar. Med nuvarande lagtext uppstår betydande värderingsproblem för
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • förmögenhetsskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1215 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1215 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatten Regeringen har aviserat att den avser att tillsätta en utredning om den svenska förmögenhetsbeskattningen. Det är för många medborgare svårt att följa en enhetlig tankegång bakom den utformning som nuvarande
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • mervärdesskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1214 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1214 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatten Enligt beslut grundat på skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU18 har riksdagen tillkännagivit för regeringen att en utredning om skattesatserna för moms ska tillsättas. Utredningen ska kartlägga gränsdragningsproblem,
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • ägare i fåmansbolag

  Skriftlig fråga 2001/02:1213 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1213 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om ägare i fåmansbolag Skattemyndigheterna tillämpar en mycket vid definition av begreppet kvalificerade ägare i fåmansbolag. Verkligheten under senare år har förändrats på så sätt att alltfler tjänsteföretag drabbas. Det gäller konsulter,
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • skatt på arv och gåva

  Skriftlig fråga 2001/02:1212 av Hagen, Catharina (m)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1212 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om skatt på arv och gåva Enligt skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU16 kommer en utredning om skatten på arv och gåva att tillsättas. Många medborgare drabbas hårt av nuvarande skattelagstiftning på området, inte minst vid generationsskiften
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • expertskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:1138 av Hagen, Catharina (m)

  den 2 maj Fråga 2001/02:1138 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om expertskatten Problem med expertskatten, på grund av långa handläggningstider och stränga kriterier för godkännande, har uppmärksammats tidigt. Flera stora företag vittnar emellertid om att problemen kvarstår. I ett frågesvar den
  Inlämnad
  2002-05-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • näringsbetingade andelar

  Skriftlig fråga 2001/02:1137 av Hagen, Catharina (m)

  den 2 maj Fråga 2001/02:1137 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om näringsbetingade andelar I ett frågesvar till mig den 26 mars i år har finansministern meddelat följande vad gäller den aviserade propositionen om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar: Arbetet bedrivs nu
  Inlämnad
  2002-05-02
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Kommunal självstyrelse 3 3 Att jämföra kommuner 5 4 Kommunala företag och skatteplanering 7 5 Kommunsektorns
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling

  Motion 2001/02:A8 av Carl Erik Hedlund och Catharina Hagen (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:A8 av Carl Erik Hedlund och Catharina Hagen m med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativa
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

  Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med
  Inlämnad
  2002-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:165. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regler mot handel med skalbolag
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat driven verksamhet.
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • näringsbetingade andelar

  Skriftlig fråga 2001/02:926 av Hagen, Catharina (m)

  den 20 mars Fråga 2001/02:926 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om näringsbetingade andelar I betänkandet Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar SOU 2001:11 som avlämnades i februari 2001 föreslås att avskaffa beskattning även på kapitalvinster på näringsbetingade andelar. I
  Inlämnad
  2002-03-20
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • näringslivsklimatet för småföretagare

  Interpellation 2001/02:313 av Hagen, Catharina (m)

  den 13 mars Interpellation 2001/02:313 av Catharina Hagen m till näringsminister Björn Rosengren om näringslivsklimatet för småföretagare Näringslivsklimatet för att starta och utveckla småföretag måste bli bättre. Detta är nödvändigt om tillväxten ska kunna öka i en takt som gör att vi har chans att komma i fatt våra
  Inlämnad
  2002-03-13
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi19 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi19 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. Sammanfattning Den utökade självständigheten som Riksbanken tidigare tilldelats har utan tvekan varit en starkt bidragande
  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter