Britta Sundin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kontorist
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1995-01-26 – 1998-10-04
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Valberedningen

Ledamot
1991-09-29 – 1998-10-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1994-12-08 – 1995-11-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Utbildningsutskottet 85/86-87/88, Bostadsutskottet 85/86-87/88, Kulturutskottet 88/89-90/91 och Socialförsäkringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89-97/98. Ledamot av Valberedningen 91/92-97/98. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91-94. - Kassör i Idrottsföreningen Helga:s 88-98.

Bostadsort

Selånger

Utbildning

Realexamen i Hoting 50. Kontorist vid statens vattenfallsverk 50-65. Gymnasieexamen i Sundsvall 74. Kontorist vid Sundsvalls kommun 74-79 och Datacentralen 80-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sv:es allmännyttiga bostadsföretag 90- och Tidningsintressenterna AB 91-. - Ledamot av Sveriges Industritjänstemannaförbunds klubbstyrelse 83-85. - Ledamot av styrelsen för Selångers socialdemokratiska kvinnoklubb, Medelpads socialdemokratiska kvinnodistrikt/ Västernorrlands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Sundsvalls arbetarekommun 92-, Selångers SAP-förening, Medelpads SAP-distrikt, vice ordförande till 90, och Västernorrlands läns SAP-distrikt 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Länsbostadsnämnden i Västernorrlands län 90-91 och Glesbygdsdelegationen 88-91. Ledamot av styrelsen för statens Lantmäteriverk/Lantmäteriverket 90-01, Glesbygdsmyndigheten 91-96 och Polisstyrelsen i Västernorrlands län, ordförande 95-01. - Ledamot av kärnkraftsberedskapsutredningen 87-89, regionberedningen 92-95, huvudmannaskapsutredningen 95-01, kommittén om den regionala samhällsorganisationen (PARK) 97-00, boendesociala beredningen 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige 80-94. Ledamot av kommunstyrelsen 83-85. Ledamot av byggnadsnämnden 75-85 och polisstyrelsen ordförande 88-91, vice ordförande 91-94. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Västernorrlands län 80-94. - Ledamot av styrelsen för AB Sundsvallsbyggen 85-92.

Föräldrar

Mätningsmannen Jonas Valdemar Jonsson och Anna Kristina Jonsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Sociala avgifter avseende arvode till god man

  Motion 1997/98:Sf228 av Lilian Virgin och Britta Sundin (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf228 av Lilian Virgin och Britta Sundin s Sociala avgifter avseende arvode till god man Den 1 april 1993 infördes nya regler som påverkar huvudmannens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter samt innehålla preliminär skatt på utbetalt arvode till god man. Ändringen innebär att om utbetalt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En repatrieringsanläggning i Kramfors

  Motion 1997/98:Sf609 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf609 av Kerstin Kristiansson m.fl. s En repatrieringsanläggning i Kramfors Den 31/1 1995 lades invandrarförläggningen i Kramfors ned. Detta betydde för kommunen 120 tomma lägenheter samt ytterligare arbetslöshet. Under hela den tid som förläggningen funnits i kommunen har flyktingarna bemötts
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal företagsform

  Motion 1997/98:K523 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K523 av Per Olof Håkansson m.fl. s Kommunal företagsform Antalet kommunala och landstingskommunala företag har under senare år ökat. I allt fler kommuner organiseras dessutom bolagsverksamheten i särskilda koncerner med ett moderbolag och ett flertal dotterbolag. Helt naturligt har denna
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagshälsovård

  Motion 1997/98:A221 av Hans Stenberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A221 av Hans Stenberg m.fl. s Företagshälsovård Företagshälsovården i landet har blivit påtagligt försämrad sedan statsbidragen till företagshälsovård togs bort. I många företag har den förebyggande verksamheten inom företagshälsovården helt försvunnit. Detta förhållande kommer med all säkerhet
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i skogslänen

  Motion 1997/98:T217 av Karl Hagström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T217 av Karl Hagström m.fl. s Kommunikationerna i skogslänen 1 Infrastruktur och kommunikationer i skogslänen En viktig hörnpelare för det svenska samhället är att grundläggande service i form av vägar, järnvägar, flyg, post och telekommunikationer skall tillkomma alla delar av landet på
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:NU9 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Ett båtregister

  Motion 1997/98:T608 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T608 av Agneta Lundberg m.fl. s Ett båtregister Under den borgerliga regeringen avskaffades det tidigare inrättade båtregistret. All utvärdering, sakkunskap och erfarenhet visar att ett båtregister behövs. Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Kustbevakningen och Tullen är positiva till att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan

  Motion 1997/98:Ub439 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub439 av Susanne Eberstein m.fl. s Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan Det ständigt ökande behovet av civilingenjörer till Norrland aktualiserar återigen frågan om examensrätt för civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan. Södra och mellersta Norrlands industrier skapar det största
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens institut för handikappfrågor (SIH)

  Motion 1997/98:Ub222 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub222 av Britta Sundin m.fl. s Statens institut för handikappfrågor SIH Kommunerna har under senare år fått ett utvidgat ansvar för skolan. Under loppet av några år har skolans styrning förskjutits från ekonomi och regelstyrning till en långtgående målstyrning. Denna förändringsprocess har
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tågtrafiken på sträckan Östersund - Sundsvall

  Motion 1997/98:T517 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T517 av Susanne Eberstein m.fl. s Tågtrafiken på sträckan Östersund Sundsvall Tågtrafiken på Mittlinjen tillgodoser ett regionalt pendlingsbehov och interregionala resor. Tågen har 70 genomsnittsbeläggning, vilket är mycket högt. I högtrafik är tågen fullsatta med kapacitetsproblem. Sedan
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Botniabanan

  Motion 1997/98:T516 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T516 av Susanne Eberstein m.fl. s Botniabanan Genom beslutet att bygga Botniabanan kommer en oerhört viktig investering och komplettering av det nationella stomnätet till stånd. Med säkerhet kommer Botniabanan att leda till en kraftigt ökad järnvägstrafik vilket i sig är positivt eftersom
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionskattemyndigheten i Jämtland och Västernorrland

  Motion 1997/98:Sk814 av Hans Stenberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk814 av Hans Stenberg m.fl. s Regionskattemyndigheten i Jämtland och Västernorrland I budgetpropositionen föreslås att länsskattemyndigheten för Västernorrlands och Jämtlands län lokaliseras till Östersund trots att Riksskatteverket förordat Härnösand. Ur kommunikations- och samverkanssynpunkt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mitthögskolan

  Motion 1997/98:Ub422 av Sven Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub422 av Sven Lundberg m.fl. s Mitthögskolan Mitthögskolan är något nytt inom den svenska högskole- och universitetsvärlden. Sammanslagningen av högskolorna i Östersund och Sundsvall/Härnösand till Mitthögskolan innebär att regionen fortsättningsvis på ett bättre sätt kan tillgodose ett
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den elintensiva industrin

  Motion 1997/98:N244 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N244 av Britta Sundin m.fl. s Den elintensiva industrin Sedan flera år diskuteras den elintensiva industrins långsiktiga framtid mot bakgrund av de ökande energikostnaderna. Västernorrland är landets mest elintensiva län med både stor elproduktion och stor elförbrukning. Elanvändningen inom
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En pilot- och forskningsanläggning för framställning av etanol

  Motion 1997/98:N236 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N236 av Agneta Lundberg m.fl. s En pilot- och forskningsanläggning för framställning av etanol En hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag klarar våra behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. Minskad miljöbelastning, effektivare resursanvändning och ökad
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägarna i Västernorrland

  Motion 1997/98:T312 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T312 av Susanne Eberstein m.fl. s Vägarna i Västernorrland Det i särklass sämsta vägnätet finns i Västernorrland. Det dåliga skicket beror dels på dåliga markförhållanden, dels på mycket tunga transporter. Anslagsfördelningen har inte tagit hänsyn till dessa förhållanden. Cellulosaindustrin
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Maritimt centrum i Härnösand

  Motion 1997/98:A414 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A414 av Kerstin Kristiansson m.fl. s Maritimt centrum i Härnösand Motionen förordar en samordning av statliga myndigheters uppgifter på sjön. Det gäller Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullen, Sjöpolisen och Marinen. En sådan samordning bör prövas för hela landet med ett maritimt centrum
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:AU11 1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Register över företagshypotek

  Motion 1997/98:Ju408 av Hans Stenberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju408 av Hans Stenberg m.fl. s Register över företagshypotek Näringsidkare har ibland ett behov av att använda den egendom som ingår i näringsverksamheten som kreditsäkerhet. Ärenden om företagshypotek handläggs vid en för hela landet central inskrivningsmyndighet som är knuten till Malmö
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteutjämningssystemet

  Motion 1997/98:Fi601 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi601 av Kerstin Kristiansson m.fl. s Skatteutjämningssystemet Ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem trädde i kraft första januari 1996. En parlamentarisk kommitté, Kommunala utjämningsutredningenhar tillsatts för att följa upp och utvärdera samt lämna förslag för att utveckla det
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T28 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T28 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter I propositionen föreslås att Botniabanan ska byggas. Det är en oerhört viktig investering och komplettering av det nationella stomnätet. Det är en förutsättning för en långsiktigt
  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T27 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T27 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Regeringen beslutade den 23 februari 1989 att tillsätta en delegation för att initiera och samordna åtgärder som väsentligt kan förbättra miljön i Sundsvall-Timråregionen
  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter