Bengt Hurtig (V)

Född år
1939
Avliden
9 juli 2010

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05
Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1989-09-30 – 1995-01-09

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Näringsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1989-10-15 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-10-12

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15
Suppleant
1992-10-12 – 1994-10-01

EU-nämnden

Ledamot
1995-10-17 – 1998-10-05

EES-EFTA delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-02-17 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1994-01-13 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1989- Suppleant i Utrikesutskottet 89/90-90/91, Näringsutskottet 89/90-90/91, Trafikutskottet 91/92 och Konstitutionsutskottet 92/93-94/95. Suppleant i EU-nämnden 94/95. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 93/94-94/95 och EES-EFTA-kommittén 94/95. Ledamot av EU-nämnden 95/96-. - Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1-8.10.1995).

Bostadsort

Piteå

Utbildning

Filosofie ämbetsexamen 64. Lärarhögskola 67. Lärare i matematik, fysik och tekniska ämnen 67-. Civilingenjörsexamen, teknisk fysik, 72.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Piteå kommun. - Ledamot av styrelsen för Piteå VPK-avdelning, ordförande 77-83 och 94-, vice ordförande 91-92, Norrbottens läns VPK-distrikt 82-84.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Umeå högskoleregion 84-87, Länsstyrelsen i Norrbottens län 99-. Ledamot av statens person- och adressregisternämnd 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Piteå kommunfullmäktige 74-76 och 80-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-89. Ledamot skolstyrelsen 74-76 och valberedningen 79-91.

Föräldrar

Byggnadsarbetaren Gustaf Valter Hurtig och Elin Maria Gustafsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Regeringen menar att extraordinära åtgärder fordras för att bringa ordning i Försvarsmaktens ekonomi och planering. Vänsterpartiet har ingen annan mening i den saken. Riksdagen
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

  Motion 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Kyrkans skiljande från staten har varit ett gammalt krav såväl inom arbetarrörelsen som liberala kretsar inom borgerligheten. Man har sett och ser
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K39 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K39 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst I proposition 1997/98:136 presenterar regeringen sin syn på de riktlinjer efter vilka den anser att den statliga förvaltningen skall utvecklas. Regeringens allmänna mål härvidlag att
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997

  Motion 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 1 Inledning Regeringens skrivelse handlar om nordiskt samarbete under 1997. I föreliggande motion tar vi dock bara upp några saker vi tycker är särskilt viktiga att tänka på för Sveriges del
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Innehåll 1 Livsmedelsförsörjningen 2000-talets ödesfråga Världens befolkning växer och livsmedelsproduktionen totalt har ökat
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

  Motion 1997/98:U41 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U41 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 1 Inledning Regeringen presenterar i denna proposition en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UU12 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A45 av Bengt Hurtig (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:A45 av Bengt Hurtig v med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 Ett särpräglat län  16 2 Arbetslösheten plågar länet  16 3 Nya flyttlass rullar  17 4 Statsbudgetens sanering har ökat obalansen  17 5 Avregleringen och storstadssatsningar  17
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997

  Motion 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 1 Inledning  2 2 Vem har den reella makten i EU 2 3 Stärk det nationella parlamentet  3 4 Begränsa lobbyverksamheten  5 5 Förbättra regeringens information till riksdagen 
  Inlämnad
  1998-03-19
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:JuU15 1997/98:KU27 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza

  Motion 1997/98:U22 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U22 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen PLO för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza 1 Tidigare handelsavtal med Israel I skrivelse 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtalet
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:U17 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U17 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget 1 Inledning Amsterdamfördraget innebär att viktiga delar av Sveriges självbestämmande överlåts till EU, genom att en rad områden förs över från mellanstatligt samarbete till överstatlighet, gränskontrollerna
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor

  Motion 1997/98:K25 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K25 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor I propositionen föreslås att regeringsformen ändras så att särskilda regler för Svenska kyrkan och andra trossamfund skall kunna stiftas i vanlig lag. Det är ett väl avvägt förslag att
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen

  Motion 1997/98:U13 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U13 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen Lång tid har förflutit sedan riksdagsrevisorernas senast genomförde en granskning av utrikesförvaltningen hela 20 år. Det var sålunda på tiden att en granskning blev
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • EU-anknytning till Echelon

  Skriftlig fråga 1997/98:845 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig v till justitieministern om EU-anknytning till Echelon I Sverige är telefonavlyssning strikt lagreglerad. Polisen ges tillstånd av tingsrätt om misstanke om grova brott föreligger. I en rapport från forskningsorganisationen STOA bedriver USA National Security Agency NSA rutinmässig
  Inlämnad
  1998-06-05
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • Pharmacia & Upjohns situation

  Skriftlig fråga 1997/98:107 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:107 av Bengt Hurtig v till näringsministern om Pharmacia Upjohns situation År 1994 sålde regeringen Bildt huvudparten av det majoritetsägande staten hade i läkemedelsföretaget Pharmacia. Året efter medverkade staten till fusionen med det amerikanska företaget Upjohn. Staten äger nu 7 av det nya bolaget.
  Inlämnad
  1997-11-05
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)
 • konferens om 1949 års Genèvekonvention

  Skriftlig fråga 1997/98:31 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:31 av Bengt Hurtig v till utrikesministern om konferens om 1949 års Genèvekonvention FN:s tionde extra generalförsamling antog vid sammanträde den 15 juli i år en resolution om illegala israeliska aktionerna, speciellt bosättningspolitiken, på det ockuperade östra Jerusalem och resten av det ockuperade
  Inlämnad
  1997-09-30
  Besvarare
  utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • personer med främlingspass

  Skriftlig fråga 1997/98:394 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:394 av Bengt Hurtig v till statsrådet Pierre Schori om personer med främlingspass I fjol vår hade Frankrike i en skrivelse till den svenska regeringen meddelat att de inte längre avsåg att bevilja visering till personer som har främlingspass. Detta drabbar personer som bor i Sverige och som i sitt arbete
  Inlämnad
  1998-01-30
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • försäljning av Enatoraktier

  Skriftlig fråga 1997/98:534 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:534 av Bengt Hurtig v till näringsministern om försäljning av Enatoraktier Enator är ett för Sverige strategiskt viktigt IT-företag där staten hittills har varit en dominerande ägare. För ett sådant företag bör ägarna vara uthålliga och intresserade. Nu säljs statens Enatoraktier på auktion till internationella
  Inlämnad
  1998-03-09
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)
 • rättslig grund för mandat till kommissionen

  Skriftlig fråga 1997/98:506 av Hurtig, Bengt (v)

  Fråga 1997/98:506 av Bengt Hurtig v till statsrådet Leif Pagrotsky om rättslig grund för mandat till kommissionen Den 19 maj 1995 informerades EU-nämnden av dåvarande finansministern Göran Persson om att ett förhandlingsmandat för kommissionen i EU skulle fastställas så att kommissionen kunde delta i OECD-förhandlingarna
  Inlämnad
  1998-03-04
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K6 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:K6 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning EG är ett fredsprojekt och skall ses mot bakgrund av andra världskriget.Med dessa ord börjar propositionen den historiska bakgrundsteckningen till EMU, den ekonomiska och monetära unionen. Denna syn på EU:s
  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi2 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi2 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen Regeringen föreslår i propositionen att Sverige inte går med i EMU från start den 1 januari 1999. Vänsterpartiet välkomnar naturligtvis detta förslag. Men samtidigt finns det anledning
  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter