Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Självmord i häkte

  Självmord i häkte

  Interpellation 2007/08:812 av Bodström, Thomas (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:812 Självmord i häkte av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Förra året var antalet självmord i häkten fler än någonsin. Jag med flera har påtalat att det måste sättas in åtgärder för att förhindra att människor som mår dåligt i häkte tar livet av sig. Jag vill
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Könsneutrala äktenskap

  Könsneutrala äktenskap

  Interpellation 2007/08:811 av Bodström, Thomas (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:811 Könsneutrala äktenskap av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m HBT-personers rättigheter handlar i grunden om den mest grundläggande av alla människorättsfrågor alla människors lika värde. Jag vill fråga justitieministern: Avser justitieministern att vidta åtgärder så att också homosexuella kan ingå äktenskap
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Öronmärkning av resurser

  Öronmärkning av resurser

  Interpellation 2007/08:810 av Bodström, Thomas (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:810 Öronmärkning av resurser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Tidigare i sommar har medierna rapporterat att flera barnpornografibrott riskerar preskription bland annat på grund av resursbrist. Jag vill fråga justitieministern: Avser justitieministern att öronmärka polisens resurser för bekämpning av barnpornografi
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Koppleri

  Koppleri

  Interpellation 2007/08:809 av Bodström, Thomas (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:809 Koppleri av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Handel med människor i sexuellt syfte är avskyvärt. Koppleri är en del i denna hänsynslösa handel och borde därför knytas närmare människohandelsbegreppet. Jag vill fråga justitieministern. Vilka åtgärder ska
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisresurser

  Polisresurser

  Interpellation 2007/08:808 av Bodström, Thomas (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:808 Polisresurser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Polisen i Stockholm prognostiserar stora underskott framöver. Jag vill fråga justitieministern: Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att polisen ska komma i ekonomisk balans
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Minskade resurser till polisen i Stockholms län

  Minskade resurser till polisen i Stockholms län

  Interpellation 2007/08:774 av Ringholm, Bosse (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:774 Minskade resurser till polisen i Stockholms län av Bosse Ringholm s till justitieminister Beatrice Ask m Polisen i Stockholms län tvingas i år spara 50 miljoner kronor. Det försämrar naturligtvis polisens möjligheter att förebygga och bekämpa brott. Antalet civilanställda
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag

  Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag

  Interpellation 2007/08:753 av Frid, Egon (v)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:753 Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Lag 1975:1132 om förvärv av hyresfastighet m.m. tillkom bland annat i syfte att förhindra spekulation i hyresfastigheter. Lagen har varit en viktig del av den sociala bostadspolitiken
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Länsrätten i Östersund

  Länsrätten i Östersund

  Interpellation 2007/08:719 av Nordén, Marie (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:719 Länsrätten i Östersund av Marie Nordén s till justitieminister Beatrice Ask m Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett länsrätternas yttre organisation, bland annat för att kunna möta kraven på kortare handläggningstider. Det viktigaste motivet till en reformering
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen inom kriminalvården

  Situationen inom kriminalvården

  Interpellation 2007/08:691 av Åström, Alice (v)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:691 Situationen inom kriminalvården av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården har presenterat sitt budgetunderlag, där man kräver stora tillskott framöver för att kunna hantera sitt uppdrag. Anslaget behöver öka med nästan en halv miljard till 2009.
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Målsägandebiträdeutredningen

  Målsägandebiträdeutredningen

  Interpellation 2007/08:690 av Olsson, Lena (v)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:690 Målsägandebiträdeutredningen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Lagstiftningen om målsägandebiträde har utvärderats och man har konstaterat att den inte fungerat helt och hållet så som det var önskat. Vid exempelvis grova sexualbrott har målsägandebiträden
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisutredningar angående anmälda arbetsmiljöbrott

  Polisutredningar angående anmälda arbetsmiljöbrott

  Interpellation 2007/08:681 av Jansson, Eva-Lena (s)

  den 12 maj Interpellation 2007/08:681 Polisutredningar angående anmälda arbetsmiljöbrott av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m Den 20 februari 2008 stoppade Byggnads regionala skyddsombud arbetet vid ett hotellbygge i Örebro på grund av att de anställda utsattes för asbestexponering. Dessutom
  Inlämnad
  2008-05-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utbildning för åklagare

  Utbildning för åklagare

  Interpellation 2007/08:678 av Jansson, Eva-Lena (s)

  den 12 maj Interpellation 2007/08:678 Utbildning för åklagare av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m I slutet av februari rapporterade Sveriges Radio att blivande poliser ska få arbetsmiljöbrott på schemat i år och att Rikspolisstyrelsen även håller på att ta fram en utbildning för erfarna utredare.
  Inlämnad
  2008-05-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Länsrätten i Härnösand

  Länsrätten i Härnösand

  Interpellation 2007/08:661 av Omanovic, Jasenko (s)

  den 9 maj Interpellation 2007/08:661 Länsrätten i Härnösand av Jasenko Omanovic s till justitieminister Beatrice Ask m Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett länsrätternas yttre organisation, bland annat för att kunna möta kraven på kortare handläggningstider. Det viktigaste motivet till en reformering
  Inlämnad
  2008-05-09
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Könsneutralt äktenskap

  Könsneutralt äktenskap

  Interpellation 2007/08:638 av Larsson, Hillevi (s)

  den 29 april Interpellation 2007/08:638 Könsneutralt äktenskap av Hillevi Larsson s till justitieminister Beatrice Ask m Utredningen som har arbetat med frågan om eventuellt införande av könsneutrala äktenskap är klar och inlämnad till regeringen. Förslaget i utredningen var att könsneutrala äktenskap ska införas
  Inlämnad
  2008-04-29
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisutbildningen

  Polisutbildningen

  Interpellation 2007/08:616 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 april Interpellation 2007/08:616 Polisutbildningen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den socialdemokratiska regeringen satsade kraftfullt på rättsväsendet. Antalet poliser ökade kraftigt och polisen fick nya effektiva verktyg. Men polisen behöver även utvecklas genom en förbättrad
  Inlämnad
  2008-04-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Huliganer och idrottsevenemang

  Huliganer och idrottsevenemang

  Interpellation 2007/08:615 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 april Interpellation 2007/08:615 Huliganer och idrottsevenemang av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För en kort tid sedan presenterades en utredning om effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. I förslaget fanns en del förbättringar gentemot nuvarande
  Inlämnad
  2008-04-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åklagarresurser

  Åklagarresurser

  Interpellation 2007/08:614 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 april Interpellation 2007/08:614 Åklagarresurser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd. Ökat tryck och ökade löne- och lokalkostnader medför att besparingar måste göras i landet. Åklagare sägs upp. På vilket sätt avser justitieministern att ta initiativ så att åklagare inte behöver sägas upp
  Inlämnad
  2008-04-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Civilanställda inom polisen

  Civilanställda inom polisen

  Interpellation 2007/08:613 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 april Interpellation 2007/08:613 Civilanställda inom polisen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd att antalet civilanställda inom polisen minskar. Det innebär att fler poliser kommer att få ägna sig åt skrivbordsarbete
  Inlämnad
  2008-04-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisorganisationen

  Polisorganisationen

  Interpellation 2007/08:612 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 april Interpellation 2007/08:612 Polisorganisationen av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Med anledning av att samordning och samarbete inom polisen har visat sig vara bristfällig mellan olika polismyndigheter vill jag fråga justitieministern: Avser justitieministern att ta initiativ till att utreda polisorganisationen
  Inlämnad
  2008-04-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillsyn i konkurs

  Tillsyn i konkurs

  Interpellation 2007/08:600 av Andersson, Yvonne (kd)

  den 17 april Interpellation 2007/08:600 Tillsyn i konkurs av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Jag har skriftligen frågat justitieministern om justitieministern är beredd att ta initiativ till att reformera tillsynen i konkurs. Bakgrunden till frågan är att tillsynen vid konkurser fungerar
  Inlämnad
  2008-04-17
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)

Filter

Valda filter