Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar

  Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar

  Interpellation 2006/07:628 av Larsson, Hillevi (s)

  den 30 maj Interpellation 2006/07:628 Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar av Hillevi Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen håller nu på att sälja ut sex statliga bolag: Vasakronan, Vin Sprit, SBAB, Telia Sonera, Nordea och OMX. Både Centern och Folkpartiet vill gå vidare och även sälja ut
  Inlämnad
  2007-05-30
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sekretessen i samverkansgrupper

  Sekretessen i samverkansgrupper

  Interpellation 2006/07:606 av Ericson, Lars-Ivar (c)

  den 29 maj Interpellation 2006/07:606 Sekretessen i samverkansgrupper av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Ungdomars drogmissbruk är i dag ett allvarligt samhällsproblem. Alla goda krafter måste samverka för att förebygga och åtgärda drogmissbruk. På många platser i Sverige har man förstått
  Inlämnad
  2007-05-29
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Namnlagen

  Namnlagen

  Interpellation 2006/07:574 av Vestlund, Börje (s)

  den 24 maj Interpellation 2006/07:574 Namnlagen av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Redan 2001 fattade kammaren ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att se över namnlagen. Detta verkställdes aldrig och i samband med behandlingen av motioner under allmänna motionstiden 2004/05
  Inlämnad
  2007-05-24
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sms-lån

  Sms-lån

  Interpellation 2006/07:543 av Frid, Egon (v)

  den 16 maj Interpellation 2006/07:543 Sms-lån av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av kreditinstitutens hantering av nya snabbkrediter, inte minst de lån som mycket snabbt och enkelt kan tas via sms. Att kreditinstituten får lov att erbjuda tjänsten sms-lån leder
  Inlämnad
  2007-05-16
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården

  Skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården

  Interpellation 2006/07:535 av Eldensjö, Kjell (kd)

  den 15 maj Interpellation 2006/07:535 Skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Om resultatet av ett fängelsestraff ska bli tillfredsställande är det av fundamental betydelse att den intagne avtjänar sitt straff med utgångspunkt i en verkställighetsplan
  Inlämnad
  2007-05-15
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Likhet inför lagen - även i praktiken

  Likhet inför lagen - även i praktiken

  Interpellation 2006/07:495 av Hultqvist, Peter (s)

  den 26 april Interpellation 2006/07:495 Likhet inför lagen även i praktiken av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU8 framgår att systemet med rättshjälp och då särskilt när det gäller småföretagare ska utvärderas. I ett svar på frågan 2006/07:1035 från
  Inlämnad
  2007-04-26
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hyresgästernas inflytande

  Hyresgästernas inflytande

  Interpellation 2006/07:415 av Sachet, Ameer (s)

  den 15 mars Interpellation 2006/07:415 Hyresgästernas inflytande av Ameer Sachet s till justitieminister Beatrice Ask m En viktig utgångspunkt för hyresgästernas situation är att de ska ha möjlighet att känna trygghet i sitt boende. I svensk rätt har detta hittills genomförts genom ett starkt besittningsskydd för
  Inlämnad
  2007-03-15
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Romstadgan

  Romstadgan

  Interpellation 2006/07:407 av Åström, Alice (v)

  den 13 mars Interpellation 2006/07:407 Romstadgan av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m 1998 antogs Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Den trädde i kraft 2002 efter att 60 stater, däribland Sverige, ratificerat den. En utredning fick sedan i uppdrag att ta fram svensk lagstiftning
  Inlämnad
  2007-03-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder för yrkesutbildningar inom kriminalvården

  Åtgärder för yrkesutbildningar inom kriminalvården

  Interpellation 2006/07:402 av Olsson, Lena (v)

  den 12 mars Interpellation 2006/07:402 Åtgärder för yrkesutbildningar inom kriminalvården av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens uppdrag är att återanpassa sina klienter till ett vanligt samhällsliv därför är resurser för återanpassning också väldigt centrala. Kriminalvården tillhandahåller
  Inlämnad
  2007-03-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polishögskola till Västra Götaland och Borås

  Polishögskola till Västra Götaland och Borås

  Interpellation 2006/07:393 av Lindgren, Else-Marie (kd)

  den 8 mars Interpellation 2006/07:393 Polishögskola till Västra Götaland och Borås av Else-Marie Lindgren kd till justitieminister Beatrice Ask m Samtidigt som regeringen i slutet av december 2006 tillsatte en ny utredning under ledning av länspolismästare Anders Danielsson, fick den förra utredaren Agneta Stark
  Inlämnad
  2007-03-08
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sjöfylleri

  Sjöfylleri

  Interpellation 2006/07:341 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 februari Interpellation 2006/07:341 Sjöfylleri av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Alkoholförtäring i samband med bilkörning anser alla är helt förkastligt. Det är hög tid att även skärpa synen på alkohol i samband med båtkörning. Utvecklingen på sjön går mot allt fler och snabbare
  Inlämnad
  2007-02-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utandningskontroller av bilförare i Stockholms län

  Utandningskontroller av bilförare i Stockholms län

  Interpellation 2006/07:360 av Vestlund, Börje (s)

  den 28 februari Interpellation 2006/07:360 Utandningskontroller av bilförare i Stockholms län av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter i pressen har Stockholms läns polisstyrelses ordförande Kristina Alvendal m meddelat att polisstyrelsen beslutat att man ska prioritera ned antalet
  Inlämnad
  2007-02-28
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Europaparlamentets rapport om CIA-operationer

  Europaparlamentets rapport om CIA-operationer

  Interpellation 2006/07:359 av Åström, Alice (v)

  den 28 februari Interpellation 2006/07:359 Europaparlamentets rapport om CIA-operationer av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Europaparlamentet har antagit en rapport om de hemliga CIA-operationer som genomfördes framför allt under året efter den 11 september 2001. I rapporten får flera länder,
  Inlämnad
  2007-02-28
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen

  Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen

  Interpellation 2006/07:262 av Olsson, Lena (v)

  den 26 januari Interpellation 2006/07:262 Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m De förändringar av sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april 2005 innehöll många förbättringar. Under den tid som gått sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft
  Inlämnad
  2007-01-26
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Risk för den personliga integriteten

  Risk för den personliga integriteten

  Interpellation 2006/07:255 av Andersson, Max (mp)

  den 25 januari Interpellation 2006/07:255 Risk för den personliga integriteten av Max Andersson mp till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter i Sydsvenska Dagbladet den 21 januari 2007 under rubriken Utlänningar ska kollas rutinmässigt är den så kallade inre utlänningskontrollen på väg att kraftigt förstärkas
  Inlämnad
  2007-01-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran

  Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran

  Interpellation 2006/07:237 av Larsson, Kalle (v)

  den 19 januari Interpellation 2006/07:237 Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m För drygt ett år sedan visade SVT en dokumentär som bland annat visade att Iran bedriver flyktingspionage i Sverige och har gjort det
  Inlämnad
  2007-01-19
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Överskuldsättning

  Överskuldsättning

  Interpellation 2006/07:228 av Frid, Egon (v)

  den 19 januari Interpellation 2006/07:228 Överskuldsättning av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Jag är djupt oroad över att den borgerliga regeringens försämringar när det gäller rätten till och nivån på a-kasseersättningen kommer att leda till att flera människor tvingas skuldsätta sig för att
  Inlämnad
  2007-01-19
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Preventiva tvångsmedel

  Preventiva tvångsmedel

  Interpellation 2006/07:235 av Bodström, Thomas (s)

  den 19 januari Interpellation 2006/07:235 Preventiva tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Satsningarna på rättsväsendet måste fortsätta. Kampen mot grov organiserad och systemhotande brottslighet är oerhört viktig. Förra året presenterade den socialdemokratiska regeringen två propositioner,
  Inlämnad
  2007-01-19
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Resurser mot människohandel

  Resurser mot människohandel

  Interpellation 2006/07:233 av Bodström, Thomas (s)

  den 19 januari Interpellation 2006/07:233 Resurser mot människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För den socialdemokratiska regeringen har kampen mot människohandel haft en mycket hög prioritet under flera år. Människohandelsbrottet infördes 2002. En strategi för bekämpning av människohandel
  Inlämnad
  2007-01-19
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Framtidsinriktad polisutbildning

  Framtidsinriktad polisutbildning

  Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)

  den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.
  Inlämnad
  2007-01-17
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)

Filter

Valda filter