Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Propositionen behandlar ett antal frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. En femårig försöksverksamhet med avskaffad nationell
  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

  Motion 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Innehåll 1 Inledning 12 1.1 Bakgrund 12 1.2 Sammanfattning av propositionen 12 2 Moderata utgångspunkter 12 2.1 Principiella utgångspunkter 12 3 Specialskolorna
  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - samverkan, ansvar och utveckling

  Motion 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning Bakgrund Den nationella utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är regeringens övergripande policydokument
  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor

  Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen
  Inlämnad
  1999-05-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition I statsbudgeten för 1999 finns cirka 42 miljoner kronor avsatta för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Bakgrunden är att regeringen i den förra utvecklingsplanen samt
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition En stängning av Barsebäck skadar Sverige Inledning En förtida kärnkraftsavveckling får betydande konsekvenser för energiförsörjningen, miljön, hushållens ekonomi, investeringarna, industrisysselsättningen
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition InnehållSammanfattning Inledning De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen,
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel - rättvisa spelregler

  Motion 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Inledning Frihandel är, vid sidan av grundläggande marknadsekonomiska institutioner, äganderätt och rättsstat, den starkaste välståndsskapande kraft vi känner. För världens fattigaste länder är
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:NU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

  Motion 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning Regeringens proposition 1998/99:77 Förändrad omvärld omdanat försvar ger en felaktig inriktning av det som borde vara svensk säkerhetspolitik kombinerat med en mycket oklar bild
  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass

  Motion 1998/99:Ub6 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub6 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Regeringen förslår att utbildning som motsvarar förskoleklass och som anordnas av godkända fristående skolor skall godkännas och tillsyn utövas av Statens skolverk. För
  Inlämnad
  1999-03-03
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Kvalitet i högre utbildning och forskning

  Motion 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. m Kvalitet i högre utbildning och forskning Sammanfattning 2 Dagens utbildningspolitiska klimat 2 Kunskapsmiljöns strategiska betydelse 2 Centralisering och kunskapsförakt 4 Internationalisering och globalisering 5 Prioritera utbildningens kvalitet 6
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Tillväxt ger välstånd och trygghet

  Motion 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. m Tillväxt ger välstånd och trygghet Innehåll 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Moderata samlingspartiet vill skapa en grund för en förnyelse av det svenska samhället baserad på enskilda människors initiativkraft och företagande i syfte att värna och utveckla
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:FiU1 1998/99:FiU25 1998/99:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • En tryggare vård med garanti och valfrihet

  Motion 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. m En tryggare vård med garanti och valfrihet Inledning För att människor skall känna trygghet för sig och de sina måste de kunna lita på att sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Sjukvård skall ges på lika villkor. Alla medborgare skall ha samma rättigheter
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SoU10 1998/99:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m.

  Motion 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. m Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m. 1 Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Trygghet mot brott är en grundval
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  64
  Utskottsberedning
  --------------------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:JuU27 1998/99:SoU4 1998/99:UbU11 1999/2000:JuU17 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU9 1999/2000:KU17
  Riksdagsbeslut
  (64 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till politiska partiers kvinnoverksamhet

  Motion 1998/99:A803 av Lennart Hedquist och Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:A803 av Lennart Hedquist och Beatrice Ask m Bidrag till politiska partiers kvinnoverksamhet Det finns idag särskilda statsbidrag till kvinnoorganisationers centrala verksamhet. Anslaget disponeras av regeringen och bidrag kan erhållas utifrån villkor angivna i en särskild förordning.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Modern jämställdhetspolitik

  Motion 1998/99:A802 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:A802 av Carl Bildt m.fl. m Modern jämställdhetspolitik 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av jämställdhetspolitiken så att den bidrar till att självständiga kvinnor och män själva kan forma sin tillvaro enligt egna önskemål och behov. Politiken kan inte
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:AU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU9 1998/99:UbU6 1999/2000:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • En social skattepolitik

  Motion 1998/99:Sk311 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk311 av Carl Bildt m.fl. m En social skattepolitik Motionen hänvisad till finansutskottet Sammanfattning Sverige har världens högsta skatter, men inte världens bästa välfärd. Sprickorna i folkhemsbygget blir allt mer uppenbara. Trots de höga skatterna växer köerna inom sjukvården,
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1998/99:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Företagandet och jobben

  Motion 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. m Företagandet och jobben 1 Sammanfattning 2 2 En värld av nya möjligheter 2 3 Gårdagens politik möter morgondagens samhälle 3 3.1 Bristande tillväxt 3 3.2 Sämre konkurrenskraft och näringslivsklimat 5 3.3 Människor och företag flyttar 7 3.4 För få företag
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU17 1998/99:KU24 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Skolans uppdrag att bidra till ökad social kompetens

  Motion 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. m Skolans uppdrag att bidra till ökad social kompetens 1 Sammanfattning Skolans inre arbetsklimat diskuteras ibland med anledning av larmrapporter om akuta händelser. Medierapporteringen tyder på att problemen ökat, inte minskat under senare år. Mobbning, ett
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter