Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

  Motion 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2002/03:74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s  rättsliga  frågor  i  ett  framtidakonstitutionellt fördrag

  EU:s rättsliga frågor i ett framtidakonstitutionellt fördrag

  Betänkande 2002/03:KUU3

  Riksdagen avslog en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  42, 182 minuter
  Justering
  2003-05-22
  Debatt
  2003-06-10
  Beslut
  2003-06-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande av rambeslut om frysning

  Godkännande av rambeslut om frysning

  Betänkande 2002/03:JUU15

  Riksdagen godkände utkastet till rambeslut om verkställighet i EU av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial. Rambeslutet innebär att om en förundersökning pågår i ett EU-land och egendom eller bevismaterial finns i ett annat EU-land, ska landet där förundersökningen pågår kunna besluta att
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 1 minuter
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-14
  Beslut
  2003-05-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Administrativa  avgifter  på  skatte-  ochtullområdet, m.m.

  Administrativa avgifter på skatte- ochtullområdet, m.m.

  Betänkande 2002/03:SKU16

  Riksdagen beslutade om ändrade bestämmelser för skattetillägg. Skattetillägg är det belopp som man kan bli tvungen att betala om man lämnat felaktiga uppgifter i deklarationen. Skattetillägg ska även i fortsättningen tas ut när felaktiga uppgifter i deklarationen lämnats antingen med avsikt eller på
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 1 minuter
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-14
  Beslut
  2003-05-14
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer

  Motion 2002/03:Ju7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den utvidgade lagen om besöksförbud skall utvärderas
  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

  Motion 2002/03:Ju6 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju6 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:67. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2002/03:JUU7

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar om bl.a. svensk domstols behörighet, rätten till domstolsprövning, offentlighet vid domstol, straffprocessuella tvångsmedel och kameraövervakning.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  19, 1 minuter
  Justering
  2003-02-20
  Debatt
  2003-03-12
  Beslut
  2003-03-12
 • med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott

  Motion 2002/03:Ju3 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju3 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffansvaret för ledande av och deltagande i en terroristgrupp. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2003-03-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendetr>r>r>r>

  Utgiftsområde 4 Rättsväsendetr>r>r>r>

  Betänkande 2002/03:JUU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 24,6 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2003. De största anslagen går till polisorganisationen (13,6 miljarder kronor), domstolsväsendet (3,7 miljarder kronor) och kriminalvården (4,5 miljarder kronor). Riksdagen beslutade också om fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol.
  Behandlade dokument
  99
  Förslagspunkter
  50
  Reservationer
  48 
  Anföranden och repliker
  49, 235 minuter
  Beredning
  2002-11-12
  Justering
  2002-12-03
  Debatt
  2002-12-16
  Beslut
  2002-12-18
 • Kunskap som mänsklig hävstång

  Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Sverige i Europa

  Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,
 • Sverige i världen

  Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 24 avslag
 • Sjukvård på dina villkor

  Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Kampen mot narkotikan

  Motion 2002/03:Ju281 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju281 av Beatrice Ask m.fl. m Kampen mot narkotikan 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 37 2 Förslag till riksdagsbeslut 38 3 Inledning 39 4 Det nya ungdomsmissbruket 39 5 Nyrekryteringen till missbruket fortsätter 40 6 Vägen ut En moderat narkotikapolitik 40 6.1 Informationsplikt
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU6 2002/03:JuU7 2002/03:JuU8 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Ungdomsvåldet

  Motion 2002/03:Ju280 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju280 av Beatrice Ask m.fl. m Ungdomsvåldet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Förslag till riksdagsbeslut 26 3 Inledning 27 4 Våld i vår vardag 27 5 Allt grövre brottslighet 28 6 Den typiske ungdomsbrottslingen 29 7 Hög återfallsfrekvens 29 8 Brottets konsekvenser 30
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU7 2002/03:JuU8 2002/03:UbU11 2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2002/03:Ju250 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju250 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att brottslingens frihet skall inskränkas, inte den misshandlade kvinnans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU11 2002/03:JuU17 2002/03:JuU6 2002/03:SoU1 2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning En ansvarsfull kriminalpolitik måste bygga på att rättsstaten besitter en tillräcklig slagkraft för att klara sina grundläggande uppgifter däribland att bekämpa våld och brott. Trygghet och frihet är rimliga krav
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Det sjuka Sverige

  Motion 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige 2002/03:Sf291 2002/03:Sf291 16 17 2002/03 mnr: Sf291 pnr: m001 Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige Motionen delad mellan flera utskott 15 1  Sammanfattning Sjukfrånvaron är ett av de allvarligaste
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:AU5 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Företagsklimatet i Sverige

  Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Filter

Valda filter