Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi59 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället 1 Inledning Det samlade värdet av all offentlig upphandling i Sverige uppgår sannolikt till mer än 20 av BNP ca. 400 miljarder kronorInte minst av den anledningen är det av stor
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

  Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor

  Motion 1999/2000:N41 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N41 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor 1 Regeringens förslag Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett nytt system för att främja förnybar elproduktion med ikraftträdande den 1
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

  Motion 1999/2000:A23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A23 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Ändringar i jämställdhetslagen I regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m m föreslås ändringar i jämställdhetslagen och i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.
  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel
  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • mänskliga rättigheter i Kina

  Skriftlig fråga 1999/2000:1021 av Enochson, Annelie (kd)

  den 25 maj Fråga 1999/2000:1021 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Kina Det har varit glädjande att läsa om den svensk-kinesiska dialogen om mänskliga rättigheter som bl.a. fördes vid det svenska besöket i Kina i maj i år. Enligt UD:s faktablad nr 2 i april 2000 kommer
  Inlämnad
  2000-05-25
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • lagen om assistans och bilstöd

  Skriftlig fråga 1999/2000:917 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 maj Fråga 1999/2000:917 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om lagen om assistans och bilstöd Bilstöd till handikappade finns reglerade i lagen och i förordningen 1988:890Enligt denna lag krävs det i många fall att den funktionshindrade själv ska kunna köra bilen för att få tillgång till
  Inlämnad
  2000-05-11
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • tomträtter

  Skriftlig fråga 1999/2000:900 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 maj Fråga 1999/2000:900 av Annelie Enochson kd till justitieminister Laila Freivalds om tomträtter I mars 1990 publicerades tomträttsavgäldsbetänkandet av 1988 års tomträttsutredning SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bl.a. en motion i riksdagen 1999/45:Bo408 har regeringen
  Inlämnad
  2000-05-08
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi41 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi41 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Teknisk justering av utgiftstaket för år 2000 På regeringens förslag beslutade en majoritet av riksdagen i budgetbeslutet för 2000 års budget att de 100-procentigt EU-finansierade arealersättningarna
  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi31 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi31 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Kristdemokraterna anser det vara mycket viktigt att den tredje generationens mobiltelefoni UMTS, Universal Mobile Telecommunications System kommer igång i Sverige. Tilldelningen av licenser
  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

  Motion 1999/2000:T24 av Johnny Gylling m.fl. (kd, Kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T24 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144 vi tillstyrker förslaget. Lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd vi tillstyrker förslaget. IT-politiskt mål Det
  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1999/2000:TU9
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag

  Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra
  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:NU12
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

  Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.
  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:AU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB

  Motion 1999/2000:N35 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N35 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Inledning I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen avser att genomföra en börsintroduktion
  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken

  Motion 1999/2000:N29 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N29 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken 1 Inledning I propositionen redovisas krav på och möjligheter till utveckling av statens organisation på central nivå för att främja företagsutveckling och tillväxt. Organisationen
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:NU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

  Motion 1999/2000:MJ26 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ26 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Steg i rätt riktning Flera av de förslag som presenteras i propositionen Jaktens villkor är steg i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och möjligheterna för enskilda att lämna tvingande
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar

  Motion 1999/2000:MJ19 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ19 av Hagström, Caroline kd med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringen har i proposition 1999/2000:76 föreslagit en ny lag om märkning och registrering av hundar. Lagförslaget har främst sin grund i de tilltagande problemen med hundar
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

  Motion 1999/2000:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A13 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet 1. Inledning I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen 1995:584Lagändringen genomför bestämmelsen i artikel 8.2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/85/EEG om åtgärder för
  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.

  Motion 1999/2000:N26 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N26 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m. 1 Inledning Enligt lagen 1997:1320 om kärnkraftens avveckling har tillståndshavare och fastighetsägare rätt till ersättning från staten om
  Inlämnad
  2000-03-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter