Alwa Wennerlund (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
marknadsförare
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1992-02-10 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92-93/94 och Utrikesutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Riksdagens biografikommitté 92-95, Riksdagens lokalkommitté 92-94 och kommittén för riksdagsledamöternas bostäder 92-94.

Bostadsort

Höör

Utbildning

Gymnasiekompetens vid Hermods. Pianolärare. Chefssekreterare, läkarsekreterare. Assistent vid Malmöhus läns landsting. Marknadsförarutbildning vid Mercurius International. Marknadsförare i Kabel-TV-branschen.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Höörs turistförening, Berggrenska gårdens vänner, Höörs föreläsningsförening, sekreterare, Forum för samhällsdebatt, vice ordförande 92-94, Afroart 92-94 och Företagarna, ledamot av arbetsutskottet 93-94. - Ledamot av styrelsen för Höörs ekumeniska församling, organist. - Ledamot av styrelsen för Höörs avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 91-, ordförande 94-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Naturhistoriska riksmuseet 92-01. Ledamot av samlingslokaldelegationen 92-95, Svenska unescorådet 92-96 och Skånedelegationen 94-. FN-delegat 93. - Ledamot av utredningen om kulturpolitikens inriktning 93-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Höörs kommunfullmäktige 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av kulturnämnden 76-79. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 91.

Litteratur

Forum för samhällsdebatt (1994).

Föräldrar

Köpmannen Per Alfred Nilsson och Alva Viktoria Ingeborg Olofsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Trafiksäkerheten

  Motion 1993/94:T414 av Alwa Wennerlund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:T414 av Alwa Wennerlund kds Trafiksäkerheten Inledning Trafiken skördar ungefär 600 dödsoffer varje år. Till detta ska läggas ett stort antal skadade personer. Före sommaruppehållet tog riksdagen ett beslut om inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet. Beslutet innebär
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU19 1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • FN:s fredsbevarande verksamhet

  Motion 1993/94:U416 av Lennart Brunander (c) och Alwa Wennerlund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U416 av Lennart Brunander och Alwa Wennerlund c, kds FN:s fredsbevarande verksamhet FN har spelat en viktig roll i arbetet med att undanröja konfliktorsaker ett arbete som är komplicerat. Denna roll i de mellanfolkliga relationerna har med åren blivit allt viktigare. Det måste ses som
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:FöU9 1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Insyn i konkurser

  Motion 1993/94:L304 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:L304 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Insyn i konkurser Leverantörernas och andra oprioriterade borgenärers möjlighet till insyn i själva konkursförvaltningen är bristfällig. Den möjlighet till insyn som det s.k. Granskningsmannainstitutet ger används utomordentligt sällan. Enligt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Amalgamanvändningen

  Motion 1993/94:So441 av Alwa Wennerlund och Pontus Wiklund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So441 av Alwa Wennerlund och Pontus Wiklund kds Amalgamanvändningen Amalgamets införande i tandvården var ett stort framsteg i slutet av 1800-talet. Men redan då varnades det för kvicksilvrets giftighet. Under senare årtionden har det framför allt i Sverige, men även i andra länder, blivit
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Psykiskt stördas integrering i samhället

  Motion 1993/94:So439 av Alwa Wennerlund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So439 av Alwa Wennerlund kds Psykiskt stördas integrering i samhället Allvarlig psykisk störning är ett folkhälsoproblem. Tiotusentals människor lider av svåra psykiska störningar som gör det omöjligt för dem att försörja sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Många är hänvisade till att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av bilförmån

  Motion 1993/94:Sk342 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk342 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Beskattning av bilförmån Många företagare drabbas i dag av dubbla bilkostnader utan att de för den skull har behov av två bilar. Dels har de kostnaderna för en privatbil, dels påförs de ofta ett förmånsvärde för en bil som finns i rörelsen trots
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Firmabilar

  Motion 1993/94:Sk331 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk331 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Firmabilar Avdrag för mervärdeskatt får normalt göras för inköp av inventarier och annat som är avsett att användas i rörelsen. För många mindre företagare är inköp av bil en både nödvändig och ekonomiskt påfrestande affärshändelse. Detta gäller
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småföretagens reserveringsmöjligheter

  Motion 1993/94:Sk328 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk328 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, m, fp, c Småföretagens reserveringsmöjligheter Det är bland de små företagen som sysselsättningen i första hand förväntas öka för att arbetslösheten skall komma ner på en acceptabel nivå. Så måste också ske för att medborgarnas välfärd skall kunna behållas.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högkostnadsskydd för tablettmissbrukare

  Motion 1993/94:So242 av Alwa Wennerlund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So242 av Alwa Wennerlund kds Högkostnadsskydd för tablettmissbrukare Runt var tionde person har numera frikort till sjukvård och receptbelagda läkemedel på apotek. Frikorten har en övre gräns på 1 600 kronor och det innebär att patienten har betalt läkarräkningar och läkemedel för minst
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anhörigvårdare

  Motion 1993/94:So233 av Alwa Wennerlund och Ulf Björklund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So233 av Alwa Wennerlund och Ulf Björklund kds Anhörigvårdare Det finns en grupp människor i vårt land som i tysthet utför ett tungt och ansvarsfullt arbete. En grupp som ser som sin uppgift att utföra ett arbete som i regel tar hela deras tid, ork och krafter. Det är anhörigvårdarna.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Handläggningstider för skattemål

  Motion 1993/94:Sk804 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk804 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Handläggningstider för skattemål Rätten att få en avlämnad deklaration fastställd inom en, ur den skattskyldiges perspektiv, skälig tid är en rättssäkerhetsfråga av stor betydelse. Långa handläggningstider av skattefrågor är ett stort problem,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grundskolan

  Motion 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran kds Grundskolan De senaste åren har flera positiva förändringar på skolans område genomförts. Elever och föräldrar har getts reella möjligheter att välja skola, och fristående skolor med olika profiler har getts likvärdiga ekonomiska villkor
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:BoU14 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Mobbning i skolan

  Motion 1993/94:Ub344 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub344 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran kds Mobbning i skolan Varje dag mobbas mellan 100 000 och 150 000 elever i och utanför skolan. Det är en fördubbling på några år. En del av dessa barn mobbas från första till sista klassen. Detta är den tid då människan ännu präglas, då
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Företagarutbildning på gymnasial nivå

  Motion 1993/94:Ub343 av Rose-Marie Frebran och Alwa Wennerlund (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub343 av Rose-Marie Frebran och Alwa Wennerlund kds Företagarutbildning på gymnasial nivå De små och medelstora företagen spelar en nyckelroll för att klara landets välfärd. Det är därför av stor vikt att det inom alla samhällets sektorer görs ansträngningar för att skapa bättre förutsättningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karensdagen i sjukförsäkringen

  Motion 1993/94:Sf232 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf232 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, m, fp, c Karensdagen i sjukförsäkringen Under våren 1993 ändrades reglerna i lagen om allmän försäkring och en karensdag infördes i sjukförsäkringen. Enligt förarbetena till den nya lagstiftningen är rätten till sjuklön från arbetsgivaren inte förenad
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bildskärmsskador och elöverkänslighet

  Motion 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, fp, c Bildskärmsskador och elöverkänslighet 1989 räknade man med att cirka 800 000 människor i Sverige arbetar vid bildskärmar. Idag är säkert antalet betydligt större. Man vet att skadliga effekter av bildskärmsexponering börjar bli alltmer uppenbara.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anbudsupphandling i offentlig verksamhet

  Motion 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, kds Anbudsupphandling i offentlig verksamhet Den svenska offentliga sektorn är västvärldens största. För att effektivisera den offentliga verksamheten bör fler verksamheter utsättas för konkurrens. Privata företag skall då kunna konkurrera på lika
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inrättande av Hantverkets högskola

  Motion 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Inrättande av Hantverkets högskola Inom ramen för utbildningsverksamheten finns inget riktigt samlat grepp när det gäller de udda hantverksutbildningarna. I gymnasieskolan finns ett hantverksprogram som fångar upp de udda hantverksutbildningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Motion 1993/94:A242 av Kjell Johansson m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A242 av Kjell Johansson m.fl. fp, m, c, kds Arbetsmarknadspolitiska åtgärder De arbetsmarknadspolitiska stödens regelverk är inte neutrala då de är konstruerade så att de ger stöd för arbetstagarorganisationerna i deras strävan att få fler företag att teckna kollektivavtal. Yttrande skall
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring för företagare

  Motion 1993/94:A239 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A239 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Arbetslöshetsförsäkring för företagare Företagare har med nu gällande regler svårt att få ersättning vid arbetslöshet. En företagare anses arbetslös, och därmed berättigad till arbetslöshetsersättning, när hans personliga verksamhet i rörelsen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter