om ny köplag

Proposition 1988/89:76

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1989-03-31
Bordläggning
1989-04-03
Hänvisning
1989-04-04
Motionstid slutar
1989-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:76

om ny köplag

Prop.

1988/89:76

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 januari 1989.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen läggs fram förslag till en ny köplag som skall ersätta den
nuvarande köplagen från år 1905.

Förslaget
innebär en betydande modernisering av köprätten. 1 stor ut­sträckning sker
också en anpassning till den internationella utvecklingen på området.

Den
föreslagna nya köplagen innehåller i huvudsak följande sakliga nyheter.

Vägledande
bestämmelser införs för bedömningen av om en vara skall

Förslagspunkter (4)

 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till köplag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU35
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till köplag
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget om ändring i räntelagen (1975:635).
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget om ändring i räntelagen (1975:635).
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU35
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.