Åldersgräns vid tobaksköp

Proposition 1995/96:228

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1996-05-28
Inlämning
1996-05-28
Hänvisning
1996-05-29
Motionstid slutar
1996-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:228
Åldersgräns vid tobaksköp

Prop.
1995/96:228
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 maj 1996
Göran Persson
Margot Wallström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av
tobaksvaror förs in i tobakslagen (1993:581) Avsikten är att förhindra
tidiga tobaksdebuter och att minska tobakskonsumtionen för att däri-
genom förbättra folkhälsan.
Förslaget innebär ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja eller
annars lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Försälj-
ningsförbudet kompletteras med en regel om att tobaksvaror får föras in
i landet endast av den som har fyllt 18 år. Med anledning av förslaget
om

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.