Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:3155 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2015/16:3155

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering
Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag
Tusental kronor
Ramanslag
Regeringens förslag
Avvikelse från regeringen (C)
1:1
Naturvårdsverket
433 435
−70 000
1:2
Miljöövervakning m.m.
333 214
−52 000
1:3
Åtgärder för värdefull natur
1 002 535
−350 000
1:4
Sanering och återställning av förorenade områden
815 018
−300 000
1:5
Miljöforskning
80 831
1:6
Kemikalieinspektionen
229 623
1:7
Avgifter till Internationella organisationer
141

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.