Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi119 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:222
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-19
Hänvisning
1996-06-19
Bordläggning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Dokument saknas

Yrkanden (10)

 • 1
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett investeringsstöd för jordbruket
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett investeringsstöd för jordbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för omställning till hållbar utveckling i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen avslår förslaget om ett program för omställning till hållbar utveckling i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen avslår förslaget om särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen avslår förslaget om särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.