Körkortsutbildning i skolan

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan.

Motivering

Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000 arbetssökande ungdomar i åldern 18 till 24 år saknar närmare 60 procent ett körkort. Detta är en kraftig ökning jämfört med för 20 år sedan, då endast var fjärde saknade ett körkort. Den främsta anledningen till att man inte har ett körkort, är att det är för dyrt.

Detta försvårar avsevärt ungas möjlighet att få ett arbete, eftersom körkort är ett av de viktigaste krav som många arbetsgivare idag ställer. Det handlar inte bara om arbeten inom transportbranschen, som att köra buss, budbil eller färdtjänst, utan även till exempel inom hemtjänst, hantverksyrken och försäljning är ett körkort en nödvändighet. Det finns också arbetsplatser, som exempelvis flygplatser, där det krävs att man har körkort för att kunna förflytta sig inom området, trots att bilkörning inte ingår i själva jobbet.

Tillgång till körkort gör det också möjligt att kunna ta arbete inom större områden eller på obekväm arbetstid, när tillgången till allmänna kommunikationer är liten. På landsbygden med gles kollektivtrafik är ett körkort en förutsättning för att kunna ta sig till ett arbete över huvud taget.

Eftersom kravet på körkort är en viktig förutsättning för arbete, borde det inom gymnasieutbildningen finnas möjligheter att genomgå körkortsutbildning och därmed vara anställningsbar när man gått färdigt skolan. Ett tänkbart alternativ för att få körkortsundervisningen inom skolans ram är att man lägger körkortsutbildningen som elevens val och inte som ett obligatoriskt ämne.

Kraven på kunskaper och färdigheter i arbetslivet förändras ständigt och det är samhällets sak att rusta unga för framtidens arbetsmarknad. Idag krävs ett körkort för ett arbete, varför det är angeläget att unga får rimliga möjligheter att skaffa sig ett körkort i sin grundutbildning i gymnasieskolan.

Stockholm den 4 oktober 2013

Marie Nordén (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Ohlsson (S)

Christina Zedell (S)

Gunilla Svantorp (S)

Jasenko Omanovic (S)

Jennie Nilsson (S)

Kerstin Haglö (S)

Matilda Ernkrans (S)

Monica Green (S)

Peter Hultqvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Veronica Palm (S)

Åsa Lindestam (S)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.