Till innehåll på sidan

Ekonomiska garantier för avfallsplatser

Motion 2022/23:1613 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ekonomiska garantier kan utställas för dem som bedriver deponiverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktuell kommun ska få ta del av tilldömda skadestånd från företag som brutit mot avfallsreglerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns många olika material som behöver omhändertas för att inte förstöra miljön. Det handlar både om material som legat på lagringsplatser under en längre period och material som i framtiden behöver hanteras.

Exempel på material som återfinns på olika lagringsplatser är nermalda bilinred­ningar, nermalda batterier, balar med byggavfall m.m.

Företagen får ersättning för sin verksamhet under tiden som de bedriver den. Detta är ett bra arbetssätt men behöver kompletteras med hur vi säkerställer att det i det fall företaget upphör finns ekonomiska medel att fortsätta driva verksamheten eller för att bekosta en slutstädning av platsen.

Detta kan ske genom att det aktuella företaget som har tillstånd att hantera avfallet ger aktuell kommun ekonomiska garantier i proportion till verksamhetens karaktär och typ som kan bekosta återställningen i det fall företaget inte själv kan genomföra det. Det behövs en utredning som ser över hur en sådan ekonomisk garanti kan utställas till berörda kommuner av aktuella företag.

Ovan nämnda förslag kommer enbart kunna gälla nya avfallsupplag och inte de som funnits sedan tidigare. För att undvika att skattebetalare då får stå för kostnaden vid en sanering, så vill jag se att de skadestånd som tilldömts företag som brister i sin avfalls­hantering ska tillfalla aktuell kommun. Den aktuella kommunen kan då använda dessa medel för att sanera avfallsplatsen.

 

 

Martina Johansson (C)

Malin Björk (C)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ekonomiska garantier kan utställas för dem som bedriver deponiverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktuell kommun ska få ta del av tilldömda skadestånd från företag som brutit mot avfallsreglerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.