Behov av dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2013/14:T489 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.

Motivering

För oss som bor längs Norrlandskusten är det, precis som på andra ställen, viktigt med en järnväg med hög kapacitet och pålitlig trafik. Längs kusten bor ungefär 750 000 människor och här ligger stora industrier och tillväxten har goda möjligheter att utvecklas, under rätt förutsättningar. Både vad gäller transport av gods och människors resande till jobben och still studier krävs en infrastruktur som fungerar. Tyvärr är det inte alltid så längs Ostkustbanan i dag. Vi ser en kapacitetsbrist som inte är av godo gör någon, särskilt inte för basindustrin i norr.

Frågan är fock inte bara viktig för Norrlandskusten utan den här sträckan påverkar givetvis hela transportsystemet. Ostkustbanan har en viktig funktion då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare.

Idag är Ostkustbanan hårt belastad, en av de mest belastade i Sverige. Det krävs ett dubbelspår på hela sträckan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

Projektet finns inte med i Trafikverkets förslag infrastrukturplan t.o.m. 2025, vilket innebär att man inte arbetar vidare med järnvägsutredningar för sträckan Sundsvall-Gävle.

Det är nödvändigt att Ostkustbanan upptas i nästa infrastrukturplan och att en första etapp i dubbelspårutbyggnaden av Ostkustbanan påbörjas snarast.

Stockholm den 3 oktober 2013

Elin Lundgren (S)

Per Svedberg (S)

Raimo Pärssinen (S)

Åsa Lindestam (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.