Till innehåll på sidan

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2014/15:2871

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta straff för överträdelser av kontaktförbud.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler civilanställda till kontorstjänster inom polisen så att fler utbildade poliser kan komma ut i fält.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler poliser.
Riksdagen tillkännager för regeringen

Yrkanden (22)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta straff för överträdelser av kontaktförbud.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler civilanställda till kontorstjänster inom polisen så att fler utbildade poliser kan komma ut i fält.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler poliser.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trygghetsskapande kameraövervakning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för kommuner för att identifiera otrygga områden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en trygghetsskapande taxinäringsreform.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt årlig uppföljning av arbetsgivare som bedriver SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivarens ansvar att bedriva ett fullgott arbetsmiljöarbete.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skydd mot våld av sexuell karaktär för yrkesutövare i allmänhet.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta straff för sexualbrott, olaga förföljelse och grov kvinnofridskränkning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjda skadestånd för kvinnovåldsbrott.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig skadeståndsgaranti.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat stöd till kvinnojourer.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta fler kvinnojourer med hedersrelaterat våld som särskilt kompetensområde.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas ansvar att upprätthålla handlingsplaner och åtgärdsprogram för arbete mot hedersförtryck.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länsstyrelsens insatser för att motverka hedersrelaterat våld.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökat stöd till NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bryta upp hederskulturens fäste i Sverige, såsom könssegregerad simundervisning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dra in det statliga stödet till religiösa samfund som förminskar kvinnors roll i samhället.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvisning av utländska gärningsmän.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en 24-årsregel för att motverka tvångsäktenskap.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.