Riksdagsskrivelse 2014/15:108

Riksdagsskrivelse 2014/15:108

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2014/15:108

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU21 Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 februari 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.